Українська
+38 068 889 89 89
+38 044 223 28 95
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
Зв`язок з нами

Наші ліцензії

Лікування пацієнтів із вторинно-прогресуючим розсіяним склерозом

За останні роки ми проводили лікування та спостереження за групою з 25 пацієнтів із вторинно-прогресуючим РС, серед них 12 пацієнтів – жінки та 13 пацієнтів – чоловіки віком від 19 до 37. Захворювання у цих пацієнтів було діагностовано за 1,5–5,5 років до проведення терапії фетальними стовбуровими клітинами. Ця група пацієнтів повідомила про стійкий прогрес неврологічної симптоматики від нападу до нападу та в періоди ремісії. У 6 пацієнтів була стійка втрата працездатності, крім того вони пересувалися в інвалідному візку.

Для оцінки клінічних симптомів у хворих на РС ми використовували 5–бальну шкалу: 0 – відсутність ознак; 1 – легкі ознаки; 2 – помірні ознаки; 3 – важкий стан; 4 – надзвичайно важкий стан. У таблиці нижче наведено середній бал для кожного симптому окремо та кількість пацієнтів, я яких він був виявлений. Симптоми оцінювали під час ремісії.

Усі пацієнти добре перенесли лікування фетальними стовбуровими клітинами.
У 9 випадках ми спостерігали синдром раннього покращення після лікування.

Таблиця 1 Клінічний профіль із рецидивним перебігом РС, що стихає (n=25)
Симптоми Оцінка інтенсивності симптомів (від 0 до 4)
До терапії Кількість років після терапії
1 2 3 4
Пірамідальні симптоми: 8          
м'язова спастичність 5 3 3 2 2 1
підвищення глибоких рефлексів 7 3 3 2 2 2–1
зменшення поверхневих черевних рефлексів 7 3 2 2 2 2–1
патологічні розгинальні ступневі рефлекси 5 3–2 2 2 2 2
Офтальмологічні симптоми: 8          
неврит зорового нерва 6 3 3–2 2 2 2–1
диплопія 5 3 2 2 2–1 1
ністагм 5 3 2–1 1 0 0
порушення конвергенції 4 3 2–1 0 0 0
Порушення чутливості: 8          
парестезії 6 4–3 3–2 2 2 2–1
гіперестезія 3 2 2–1 2–1 1 1
гіпестезія 2 2 2–1 2–1 1 1
атаксія 4 4–3 2 2 2 2
координаційні тести 5 3–2 2 2–1 2–1 1
дизартрія 4 3 3–2 3–2 2 2
дисфагія 2 2 2 1 1 1
слабкість у кінцівках 7 3 2 2–1 1 1
втома 8 3–2 2 2 1 1
Когнітивна дисфункція: 9          
зниження пам'яті 7 3–2 2 2 1 1
порушення уваги 5 3 2 2 1 1
уповільнена обробка інформації 5 2 2–1 2–1 1 1
депресія 6 3 2 1 1 1
запаморочення і блювання 2 3–2 1 0 0 0


Ця група пацієнтів мала важкі основні симптоми в день лікування і була більш стійкою до застосованої терапії у порівнянні з пацієнтами групи з рецидивуючо-ремітуючим РС, хоча все ж спостерігалася чітка позитивна динаміка у всіх проявах захворювання.

Ефективність лікування окремих симптомів була різною. Ми помітили таку ж закономірність, що й у групі пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим РС: наша терапія краще впливала на офтальмологічні, психічні та емоційні розлади (протягом першого року після лікування) у порівнянні з розладами викликаних враженням спинного мозку та мозочка.

Ця група пацієнтів не повідомляла про загострення або подальше прогресування захворювання протягом усього періоду спостереження (від 1 до 4 років).

Результати МРТ (з контрастом гадолінію) показали зменшення кількості активних вогнищ на 38% та об’єму вогнищ на 27%, а також зниження питомої щільності в режимі Т2.