Українська
+38 068 889 89 89
+38 044 223 28 95
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
Зв`язок з нами

Наші ліцензії

Лікування пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом (РС)

Протягом останніх років ми лікували та спостерігали 14 пацієнтів, що страждають на рецидивуючо-ремітуючий РС, серед них 8 пацієнтів жіночої статі та 7 пацієнтів чоловічої статі. Вік пацієнтів коливався від 20 до 34 років. У цих пацієнтів розсіяний склероз було діагностовано у діапазоні від 10 місяців до 3,5 років. Тривалість ремісії в цій групі тривала від 2 до 15 місяців, але, як правило, 4–7 місяців. З моменту початку ми спостерігали погіршення симптомів та залишкових наслідків від нападу до нападу у більшості пацієнтів (12 осіб).

На початку лікування фетальними стовбуровими клітинами ця група пацієнтів найчастіше демонструвала пірамідні, сенсорні та зорові розлади різного ступеня важкості (табл. 1).

Таблиця 1. Клінічний профіль пацієнтів із рецидивно-ремітуючим РС (N - кількість = 14)
Симптоми Оцінка інтенсивності симптомів (від 0 до 4)
До терапії Кількість років після терапії
1 2 3 4
Пірамідальні симптоми: 8          
м’язова спастичність 5 3–2 2 2 1 1–0
підвищення глибоких рефлексів 6 3–2 2 2 2–1 2–1
зменшені поверхневі черевні рефлекси 5 5 2 2 2–1 2–1
патологічні ступневі розгинальні рефлекси 5 2 2 2 2–1 2–1
Офтальмологічні симптоми: 8          
зоровий неврит 5 3 2 2 2–1 2–1
диплопія 5 2 1 0 0 0
ністагм 4 3–2 1–0 0 0 0
порушення конвергенції 4 3 1–0 0 0 0
Порушення чутливості: 9          
парестезії 7 2 2 2 2–1 1
гіперестезія 4 2 2–1 1 1 1
гіпостезія 2 2 2–1 2–1 1 1
атаксія 4 3–2 2 2 2 2
координаційні тести 3 2 2 2–1 1 1
дизартрія 3 3 3–2 3–2 2 2–1
дисфагія 2 3–2 2 2 2 2
слабкість у кінцівках 6 2 2–1 1 1 1
втома 9 3–2 2 2 1 1
Когнітивна дисфункція: 8          
зниження пам'яті 6 3–2 2 2 1 1–0
порушення уваги 4 3–2 2 2 1 1
уповільнена обробка інформації 4 2 2–1 2–1 1 1
депресія 4 3–2 2 2–1 1 1–0
запаморочення і блювання 3 2 1 1 0 0


Після лікування стовбуровими клітинами у цій групі пацієнтів ми спостерігали поступове зменшення клінічних проявів вогнищевих уражень центральної нервової системи, а також значну позитивну динаміку таких симптомів, як ністагм, порушення конвергенції, спастичність, порушення координації, депресія та когнітивна дисфункція. Зазвичай покращення цих порушення відбувається протягом першого року після нашої терапії. Інші порушення були стійкішими, їх прояви зберігалися протягом декількох років, а зменшення було не таким явним (дизартрія, дисфагія, патологічні рефлекси та атаксія). Ці відмінності є зумовленими різним ступенем прояву та місцем ураження центральної нервової системи.

Лікування стовбуровими клітинами значно покращило психічний стан хворих на РС, і ми вважаємо, що цей ефект зумовлений не тільки неврологічним поліпшенням, яке дало пацієнтам надію на одужання після постійного неефективного рутинного лікування, але й завдяки позитивному впливу стовбурових клітин на емоційну сферу пацієнта.

Протягом періоду спостереження (від 2 до 5 років) у цій групі пацієнтів не спостерігалося загострень, які регулярно були у більшості пацієнтів до лікування. Не спостерігалося прогресування хвороби, а також підвищення інвалідності.

Результати МРТ (з контрастом гадолінію) показали зменшення обсягу вогнищ у середньому на 31%, зменшення кількості активних вогнищ на 48% та зменшення питомої щільності вогнищ у режимі Т2. Це свідчить про значне покращення процесів “ремієлінізації” центральної нервової системи.

Після лікування фетальними стовбуровими клітинами середній рівень лімфоцитів з фенотипом CD3 + збільшився у порівнянні з початковим рівнем, хоча він все ще був нижчим за норму на 9% (<0,05). Через 6 місяців після лікування цей показник в середньому зріс на 5,7% і статистично не відрізнявся від норми.

Ми спостерігали тенденцію Т-хелперів (CD4 +) до підвищення — протягом 6 місяців їх кількість поступово зростала в середньому на 7,7%.

Кількість Т-супресорів (CD8 + лімфоцити) за місяць після лікування зросла і статистично не відрізнялася від норми, а через 6 місяців після лікування їх рівень знову підвищився (в середньому на 20,5%) і досягнув початкового рівня.

Імунорегуляторний індекс показував певні зміни клітинного імунітету і збільшився з підвищенням рівня CD8+ лімфоцитів. Через місяць після лікування середній імунорегуляторний показник становив 1,74 ± 0,05, тобто знизився на 7,6%, а через 6 місяців після лікування він залишився стабільним.

Рівень CD19+ лімфоцитів (що був знижений до лікування) через місяць після лікування зріс на 17,2%. Через 6 місяців середній рівень CD19+ лімфоцитів зменшився в середньому на 21,7% (р<0,05) у порівнянні з початковим рівнем.

Рівень імуноглобулінів класу G також поступово знижувався, через місяць після лікування він зменшився на 12,0%, а через 6 місяців — на 19,3%.

Таким чином, лікування фетальними стовбуровими клітинами має значний імуномодулюючий вплив на імунну систему хворих на РС. Наше дослідження підтвердило підвищення показників клітинного та гуморального імунітету (CD19 + лімфоцити та IgG) через місяць після лікування фетальними стовбуровими клітинами, і ця тенденція зберігалася протягом періоду спостереження пацієнтів (6 місяців).

Таблиця 2. Показники імунітету у пацієнтів із розсіяним склерозом (n = 8)
Індекс Референтне значення До лікування Після лікування
Через 1 місяць Через 6 місяців
M±m M±m M±m M±m
Lymphocytes, 109        
CD3+
(Т-lymphocytes)
1.34±0.02 1.07±0.04* 1.22±0.03*# 1.29±0.04#
CD4+
(Т-helpers)
0.86±0.01 0.78±0.05 0.81±0.04 0.84±0.02
CD8+
(Т-suppressors)
0.52±0.01 0.44±0.02* 0.48±0.02 0.53±0.02#
CD4+/CD8+ 1.63±0.04 1.88±0.03 1.74±0.05 1.71±0.06
CD19+
(В-lymphocytes)
0.21±0.06 0.29±0.03 0.24±0.02 0.23±0.01
CD16+
(NK-cells)
0.39±0.01 0.34±0.04 0.41±0.03 0.36±0.02
Immunoglobulins IgG 11.3±0.78 15.0±0.81* 13.2±1.12 12.1±0.58

Примітка:
* - коефіцієнт допустимості у порівнянні з нормою P<0,05;
# - коефіцієнт обґрунтованості у порівнянні з нормою до лікування p<0,05.