Українська
+38 068 889 89 89
+38 044 223 28 95
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
Зв`язок з нами

Наші ліцензії

Про фетальні стовбурові клітини

Стовбурові клітини є попередниками спеціалізованих клітин крові, шкіри, печінки, слизових оболонок та інших клітин, з яких складаються органи і тканини організму. Оскільки спеціалізовані клітини можуть жити тільки протягом певного періоду часу, їх кількість в організмі повинна підтримуватися безперервно. Діючи як система відновлення, стовбурові клітини можуть асиметрично ділитися, виробляючи материнську клітину, що забезпечує самовідтворення, і нову клітину, здатну диференціюватися в спеціалізовану клітину.

Стовбурові клітини відрізняються за своїм потенціалом диференціювання, який є найвищим для заплідненої яйцеклітини, або зиготи, здатної до диференціювання в будь-який тип клітин організму і додаткові ембріональні тканини. Протягом наступних 7-12 тижнів цей потенціал зберігається. У міру їх розвитку стовбурові клітини стають більш спеціалізованими, а їх потенціал до диференціації знижується.

У нашій клініці ми використовуємо фетальні стовбурові клітини з дуже високим потенціалом до диференціювання. Вони можуть диференціюватися в широкий спектр типів клітин в межах певного зародкового шару-ектодермального, ендодермального або мезодермального. Крім того, стовбурові клітини, які ми використовуємо в клініці, мають більш високий проліферативний потенціал в порівнянні з іншими типами стовбурових клітин (дорослі стовбурові клітини, стовбурові клітини пуповинної крові і т.д.)

У той же час наші стовбурові клітини вже пройшли спеціалізацію в зародкових шарах, втратили здатність до неконтрольованого росту і "точно знають", в який тип клітин або тканин вони повинні диференціюватися. Фетальні стовбурові клітини відрізняються від ембріональних стовбурових клітин (4-5 день після запліднення) тим, що втратили здатність до неконтрольованого росту, який може призвести до утворення тератом. У нас немає жодного випадку розвитку пухлини після лікування у пацієнтів.

Крім того, відторгнення також не є проблемою для фетальних стовбурових клітин, оскільки експресія HLA в них або відсутня, або мінімальна, в той час як стовбурові клітини дорослої і пуповинної крові експресують антигени гістосумісності, що вимагає зпівставлення HLA донора і реципієнта або імуносупресії.

Після 12-го тижня стовбурові клітини проходять подальшу спеціалізацію, що призводить до розвитку більш спеціалізованих стовбурових клітин, які можна знайти як в організмі плода, новонародженого, так і в дорослому організмі. Наприклад, гемопоетичні стовбурові клітини, які можуть бути виявлені переважно в кістковому мозку, відповідальні за безперервне утворення нових клітин крові, що заміщають зруйновані. Вони дають початок двом лініям більш спеціалізованих стовбурових клітин, які в процесі подальшої спеціалізації продовжують диференціюватися, поки не утворюють еритроцити, моноцити, В- та Т-лімфоцити та інші типи клітин.

З віком кількість стовбурових клітин в організмі зменшується. Для новонародженого співвідношення стовбурових клітин становить 1/10 000, для підлітків -1/100 000, до 50 років воно становить 1/500 000, а до 70 років - тільки 1/1 000 000. Тому питання поповнення клітинного пулу і активації власних стовбурових клітин є ключовим для пошуку відповідей на питання як жити довше, залишатися молодим і лікувати широкий спектр захворювань, викликаних зниженням кількості клітин.

Введені в організм реципієнта фетальні стовбурові клітини можуть мігрувати до місця пошкодження, приживатися, розмножуватися, проходити спеціалізацію під регуляцією нових тканин реципієнта і заміщати втрачені або пошкоджені клітини, відновлюючи таким чином порушені функції організму. Більше того, фетальні стовбурові клітини можуть виробляти значну кількість біологічно активних речовин, наприклад гемопоетичні фактори росту, інтерлейкіни, фактори росту нервів, фактори некрозу пухлин, ангіогенні і нейротрофічні фактори та ін.