Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Our licences

Fetal kök hücre tedavisinin avantajları

Yetişkinlerden, kordon kanından ve hayvanlardan elde edilen kök hücrelerin nakli ile kıyaslandığında, fetal kök hücre tedavisi bir dizi büyük avantaja sahiptir.

Fetal kök hücre tedavisi doku uyum sorunlarının önüne geçilmesini sağlar
Transplantolojide doku uyumu her zaman çok büyük bir sorun olmuş, nakledilen organların, kemik iliğinin, kordon kanı kök hücrelerinin ve benzerlerinin reddedilmesine yol açmış ve hastanın bağışıklık sisteminin baskılanması için çeşitli özel önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Fetal kök hücre naklinde ise doku uyumundan kaynaklanabilecek yan etkilerin tümüyle önüne geçilebilmekte ve uygulanan kök hücrelerin alıcıda gerekli yere yerleşmeleri, burada çoğalmaları ve aylar hatta yıllar boyu fonksiyonlarını sürdürmeleri sağlanabilmektedir.

Fetal kök hücre tedavisi hem hedef etkiler hem de sistemik etkiler sağlar
Çeşitli araştırmacılar tarafından öngörülüp tanımlandığı üzere hedef hücre uygulamalarında etkili olmanın yanı sıra, fetal kök hücre nakli psikoloji-duygudurum alanında, fiziksel aktivite, bağışıklık sistemi, kan üretimi ve iç organların fonksiyonlarını sürdürmesi gibi alıcının vücudu tarafından düzenlenen alanlarda da güçlü sistemik etkilere sahiptir.
Farklı tip fetal kök hücrelerin uygulanmasıyla, istenilen klinik etkiler elde edilebilmektedir
Her fetal kök hücre tipi belirli farklı etkilere sahiptir. İnsan vücudunun düzenleyici sistemleri nakledilen hücreleri kumanda eder, bunların gelişimine rehberlik eder ve hücrelerin vücudun ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleşmesini sağlayarak istenilen klinik etkilere büyük bir hassasiyetle ulaşılabilmesini mümkün kılar.

Fetal kök hücre naklinde biyomühendislik yöntemleri kullanılmamaktadır
Fetal kök hücre naklinde, herhangi bir genetik mühendislik (klonlama) veya hücre kültürü metoduna başvurmaksızın, sadece doğal doku hücreleri kullanmaktayız.

Fetal kök hücre tedavisinin etkileri aylar, hatta yıllar boyu devam eder
Fetal kök hücre tedavisinin iyileştirici etkilerinin süresi çoğu tıbbi uygulamanın etkilerinin süresi ile kıyaslanamayacak denli uzundur. Kök hücre naklinden itibaren 1 ila 2 ay sonra kök hücre naklinin ilk etkileri görülmeye başlar ve bunu uzun vadeli (6 – 8 ay ile 2 – 3 yıl arası değişen süreli) etkiler izler. Hatta kimi rahatsızlıklarda hücre çoğalması yaşam boyu devam eder.

Muayene ve tedavi genellikle 2 ila 5 gün almaktadır
Tedavide her vaka ayrı olarak ele alınmakta ve tedavi gereken şekilde yatarak veya ayakta yapılabilmektedir. Fetal kök hücre nakli olağan tıbbi preparatların uygulanmasından pek farklı olmadığından, prosedür asgari düzeyde invaziftir.

Fetal kök hücre naklinin kontrendikasyonları son derece sınırlıdır
Kontrendikasyonlardan bazıları şunlardır: bakteriyel artrit; aktif fazda vaskülit, kapilarit, filibit; vaskülit veya trombosis kaynaklı şiddetli pulmoner hipertansiyon; akut ve subakut cor pulmonale gelişimli multilober pnömani; oftalmopati, retinal hemoraji (2 – 3 ayda tedavi edilebilmektedir); miyelokarsinom, miyelofibroz, hastalığın son aşamalarında ciddi zehirlenme, derin metabolik bozukluklar, ciddi sistem yetersizlikleri.