Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Tedavi

EmCell kliniğinde yapılan tedavi, fetal kök hücre tedavisi ile konvansiyonel tedavi yöntemlerini bir araya getiren karmaşık ve kombine bir tedavidir. Bu yöntemler modern tıpta ulaşılan en uç noktayı temsil etmektedirler.

Fetal kök hücre tedavisi vücudun hematopoez (kan oluşumu), kan dolaşımı ve benzeri gibi çeşitli fonksiyonlarından sorumlu sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve kas sistemi gibi sistemlerini oluşturan hücrelere dönüşebilecek kök hücrelerin alıcının vücuduna nakline dayalı bir tedavidir. Fetal kök hücre nakli genellikle damla serumla veya subkutan olarak, intravenöz yoldan uygulandığından asgari seviyede invazif bir yöntemdir.

Tedavilerimizde hamileliğin 7 ila 12. haftasında yasalara uygun şekilde alınmış embriyoların çeşitli germ seviyelerinden elde edilen, çeşitli terapötik etkilere sahip, çeşitli türlerde kök hücreler kullanılmaktadır. Hastalık süreci dikkate alınarak farklı kök hücre türlerinin kombine edilmesiyle tedavide kayda değer sonuçlar elde edilmektedir.
 

Fetal Kök Hücre Tedavisinin İyileştirici Etkileri

Hastanın vücuduna uygulanan fetal kök hücreler hasarlı bölgeye göçer, yerleşir, burada çoğalır, yeni ev sahibinin (hastanın) ihtiyacına uygun şekilde özelleşir, kaybedilmiş veya zarar görmüş hücrelerin yerini alır ve hücre yığınını yenileyip kaybedilmiş bedeni fonksiyonun tekrar kazanılmasını sağlarlar. Ayrıca kullanmakta olduğumuz kök hücreler çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahip maddelerin üretimini de gerçekleştirebilmektedir (örneğin kan üretimi ve büyüme faktörleri, interlökinler, sinir büyüme faktörleri, tümör yok edici faktörler, anjiogenik ve nörotrofik faktörler v.b. gibi). Yetişkin kök hücrelerin aksine doku uygunluk antijeni henüz yerleşmemiş olduğundan, kullanmakta olduğumuz fetal kök hücrelerin alıcı tarafından reddedilme riski bulunmamaktadır.

Fetal kök hücre nakli yapılan hastalarda gözlemlenen ana etkiler sistemiktir ve insan vücudunun yapılanması ve fonksiyonları ile ilgili tüm seviyelerde kendini belli eder. Fetal kök hücre naklinin tarafımızdan tespit edilmiş en önemli iyileştirici etkileri şunlardır:

  1. Hastaların iradeye dayalı, mental ve fiziksel aktivitelerinde hızlı ve somut iyileşmeler, ruh duygudurumda stabilizasyon ve iyileşme, olumlu fizyo-psikolojik değişiklikler, özellikle de dikkat, bellek ve düşünme kabiliyetinde iyileşmeler.
  2. Baskılanmış kan üretiminin tekrar normal seviyeye gelmesi (eritrosit, lökosit, lenfosit ve trombosit sayılarının normale dönmesi).
  3. Hastanın ve hastalığın o anki durumuna bağlı olarak bağışıklık sisteminin yeniden kazanılması.
  4. Doku ve organlardaki trofik fonksiyonların stimüle edilmesi, bozulmuş dokular söz konusuysa bunlarda iyileşmeler, zayıflamış fonksiyonların tekrar kazanılması, yaşlanma sürecinin yavaşlaması ve son derece göz alıcı bir "fonksiyonel yenilenme/gençleşme" etkisi.
  5. Homeostazın normale dönmesi (iç ortamın sürekli bir tutarlılık kazanması, özellikle de glisemi, lipidemi, kreatinemi, mineral ve su metabolizması, tansiyonun stabilize olması ve kan dolaşımında iyileşme v.b.).

Fetal kök hücre tedavisinin iyileştirici etkileri bilinen diğer tüm modern metotların etkilerinden çok daha umut vericidir.

Ancak, fetal kök hücre tedavisinin bir sihirli değnek olmadığını ve bir cüceden bir dev yaratamayacağını da takdir etmeliyiz. Yine de fetal kök hücre nakli kaybolmuş fonksiyonların eski haline getirilmesi, hastalıkların ilerlemesinin yavaşlatılması ve yaşlanmanın geciktirilmesi gibi çeşitli gerçekçi hedeflere ulaşılabilmesini mümkün kılar, çeşitli hastalıklar nedeniyle vücutta oluşan hasarı telafi eder veya giderir ve yaşam kalitesinde büyük artış sağlar.

Kök hücre tedavisinin kontrendikasyonları gayet sınırlıdır. Tedaviden sonra herhangi bir yan etki görülmemiştir. Fetal kök hücre süspansiyonlarının sterilizasyonu ve emniyeti günümüzde biyolojik materyaller üzerinde yapılan çalışmalar için geçerli evrensel test metotları ve emniyet tedbirleri ile sağlanmaktadır.

EmCell kliniği fetal kök hücre tedavisi çalışmalarını yürütürken etik ilkelere ve bilimsel standartlara uymaktadır. Bu yolda istikrarlı bir şekilde ilerliyor olmaktan gurur duyuyoruz.

Biz, tüm dünyada en kapsamlı fetal kök hücre tedavisi deneyimine sahibiz. Hastalarımıza tam kapsamlı teşhis hizmetleri, klinik tedavi imkanları ve tedavi sonrasında da sürekli tıbbi danışmanlık tarafımızdan sunulmaktadır.

Fetal Kök Hücre Tedavisinin Avantajları
Fetal kök hücre tedavisi, diğer kök hücrelere, yani yetişkinlere, kordon kanına ve hayvan kök hücrelerine kıyasla bir çok avantaja sahiptir.

Fetal kök hücre tedavisi, histo-uyumluluk problemlerinden kaçınmayı sağlar
Fetal kök hücre uygulaması ile, histo-uyumluluk ile ilgili herhangi bir yan etkiden kaçınmak ve uygulanan hücrelerin engraftrasyonunu ve çoğalmasını ve ayrıca immün baskılanmadan uzun aylarca ve hatta yıllarca vücutta işlev görmelerini sağlamak mümkündür.

Fetal kök hücre tedavisi hem hedef hem de sistemik etki sağlar
Fetal kök hücre tedavisi, alıcının vücudunun düzenleyici sistemleri aracılığıyla elde edilen psiko-duygusal alan, fiziksel aktivite, bağışıklık sistemi, homeostaz ve iç organların işleyişi ile ilgili güçlü sistemik etkiler gösterebilir.

Farklı fetal kök hücrelerin uygulanması arzu edilen klinik etkilerin elde edilmesini sağlar
Her kök hücre tipi belirli spesifik etkiler üretir. Uygulanan hücreleri kontrol eden insan düzenleyici sistemleri, bu hücrelerin vücut gereksinimlerine uygun olarak gelişmesini ve uzmanlaşmasını sağlar, böylece klinik etkilerin kesin olarak uzmanlaşmasını sağlar.

Fetal kök hücre tedavisinde biyo-mühendislik yöntemi uygulanmaz.
Genetik mühendisliği (klonlama) veya hücre kültürü yöntemleriyle etkileşime girmeden sadece doğal dokular kullanıyoruz.

Fetal kök hücre tedavisi etkileri aylar veya yıllar boyunca devam eder
Fetal kök hücre tedavisinin süresi, küratif etkilerin çoğu tıbbi preparatlarınki ile karşılaştırılamaz. Uygulamadan 1-2 ay sonra gözlenen erken klinik etkiler, ardından uzun süreli etkiler (6-8 ay ila 2-3 yıl arasında). Bazı hastalıklarda, aşılanma ömür boyu kalır.

Muayene ve tedavi genellikle 2-5 gün sürer.
Fetal kök hücre tedavisi, düzenli tıbbi preparatların uygulanmasından çok farklı değildir, bu nedenle bu prosedürü minimal invaziv yapar.