Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Ulserli Kolit. Kron Hastalığı

Spesifik olmayan ülserli kolit ve Kron hastalarının geniş çaplı tedavisinde kök hücreler içeren fetal hücre süspansiyonları kullanıyoruz. Fetal kök hücrelerinin nakli;  spesifik olmayan inflamatuar şiddetli seyreden ülserli kolit de dahil olmak üzere ülserli kolitin tüm derecelerindeki akut ve kronik formlarının tedavisinde etkilidir.

Fetal kök hücrelerin endikasyonları aşağıdaki gibidir:

  • Geleneksel tedaviye iki hafta boyunca cevap vermeyen hastalıklar;
  • Ekstraenterik komplikasyonların varlığı;
  • Anemi, hipoproteinemi, derin metabolik bozukluklardan dolayı hastanın ameliyat edilmesinin mümkün olmaması;
  • Bitkinlik;
  • Donör ve alıcı arasında yapılan uygunluk testi;
  • Kan naklinde aynı gruptan kanın bulunmasında karşılaşılan zorluklar.

Spesifik olmayan ülserli kolit ve Kron hastalarının tedavisinde verimli geçen 16 yıllık  tecrübeye dayanan temel klinik kriterleri aşağıdaki tabloda sunduk.Semptomlar

Semptomların görüldüğü hasta yüzdesi

Nakil Öncesi

Nakil sonrası 

1 ay

6 ay

Günlük dışkı sıklığı

3 ve az

11.1

85.2

77,8

4 ve az

88.9

14.8

22,2

Dışkı kıvamı

Katı

3.7

74.1

66,7

Gevşek veya yumuşak

96.3

25.9

33,3

Patolojik ek tortu

Mukus 

81.5

40.7

29,6

Kan

88.9

37.0

14,8

İltihap

14.8

0.0

3,7

Kabızlık

66.7

14.8

18.5

Karın ağrısı

85.2

18.5

29.6

Vücut sıcaklığında artış

48.1

11.1

18.5

Kök hücre tedavisi sonrasında hastalardaki kırmızı kan hücreleri sayısı düzelmiş ve hemoglobin seviyesi normalleşmiştir. Fetal kök hücrelerin nakli vücudun bağışıklık yeterliliğini düzeltir, otoimün prosesini (hastalığın gelişim mekanizması) engeller ve remisyonun kalıcı olmasını sağlar. Spesifik olmayan kolit hastalarının ortalama 12-15 ayda, Kron hastalarının ise 2,5-3 yılda şikayetlerinin azalması sağlanır.

EmCell Kliniği’ndeki spesifik olmayan ülseratif kolit ve Kron hastalığının tedavi kürünün süresi toplamda iki gündür.

Spesifik Olmayan Kolit ve Kron Hastalığının Kompleks Biçimde Tedavisinde Fetal Hücre Süspansiyonları Uygulanması (poster).
Rusça, jpg, 2,5 Mb

Medikal Vaka Raporları

Şiddetli Seyreden Ülserli Kolit
Ссылки как на англ

Spesifik Olmayan Ülserli Kolit Hastalarının Tedavisi

Hastanın ifade ettiği kadarıyla, hastalığın başlangıcı 2003 yılına dayanmaktadır ve hasta o tarihlerde ilk kez dışkısında kan görmüştür.  Kendisi hemoroit tedavisi görmüştür. Hastanın durumunda bir iyileşme gözlenmemiştir. Hasta dışkısında kan görmekte ve sıklıkla dışkılamaktadır. 2006 yazında hastaya spesifik olmayan ülseratif kolit teşhisi konulmuştur ve hasta günde 4 g sulfasalazin kullanmaya başlamıştır ama bu tedavi önemli bir iyileşme sağlayamamıştır.
2007 Temmuz’unda hastanın durumu daha kötüye gitmiş ve hasta 7 kg kaybetmiştir. Dışkılama sıklığı günde 12 defaya çıkmıştır ve dışkı yarı-sıvı halinde olup dışkıda kan görülmektedir.

12.10.2007 K. İsimli Hastanın 1 Sayılı Kolonoskopi Raporu  Yükle (125 Mb)


Bulgular: Videokolonoskopta üst kolonun bir kısmının donuk renkte olduğu, damar ağını görülemediği ama farklı şekil ve büyüklükte multipl iltihaplı polipler olduğu tespit edilmiştir. Rektuma yaklaştıkça iltihap daha fazla yoğunlaşmaktadır. İltihaplı poliplerin sayısı ve büyüklüğü artmasına rağmen Haustrum ve damar ağı görülmemiştir. Biyopsi numunesi transvers ve alt kolondan alınmıştır.

Tanı: Spesifik olmayan toplam ülserli kolit.

Klinik ve endoskopik bulgular kolonda toplam otoimün hasarı doğrulamaktadır. Her zaman etkili olmasa da, bu tip hastalar belirli anti-inflamatuar terapisini yıllarca görür ve hastalar hastalığın sıklıkla nüksetmesinden sıkıntı duyar. Hastalar devamlı olarak kanama geçirir ve genellikle hayat kalitelerinin bozulması ve hatta maluliyet sonucunda ameliyat olurlar. K. adlı hasta 24.10.2007 tarihinde EmCell Kliniği’nde kök hücre tedavisi gördü. Ayrıca hastaya çeşitli geleneksel ilaçlar verilmiştir.
K. İsimli hastaya uygulanan kök hücre tedavisinden iki ay sonra kontrol amacıyla hastaya kolonoskopi yapıldı.
Hasta kendisinde iyileşmeler ve zayıflığın ortadan kalkması olduğunu belirtmiştir. Dışkılama sıklığı bir günde iki defaya düştü, hastanın dışkısında kan bulunmadı. Hasta kilo almaya başladı ve 65 kg’a ulaştı. Hastada anemi işaretleri görülmemiştir. Hasta geleneksel anti-inflamatuar tedavisine tablet formundaki Salofalc ve 4000 mg/gün miktardaki fitil ile devam edilmiştir.

23.01.08 K. İsimli Hastanın 2 Sayılı Kolonoskopi Raporu  Yükle (53 Mb)


 

Bulgular: Videokolonoskopta kolonik lümen boyunca ileosekal valf yatıktır. Kolondaki mukus donuk renklidir, damar ağı gözlenmiştir, erozyona dair bir işaret gözlenmedi. Farklı büyüklük ve şekildeki multipl pisedopolipler kolon boyunca tespit edilmiştir. Sigmoid kolon trabekülerdir. Kolon içindeki pisedopoliplerin hemorajik grupları enlenmesine görülmektedir. Kolonoskopide kolonun ülserasyonuna dair herhangi bir işaret saptanmamıştır.

Tanı: Kolonda Kron hastalığı olabilir.

 

Klinik bulgular ve hastanın medikal geçmişi dikkate alındığında hastalığın hafifleme halinde olduğu söylenebilir. Endoskopik bulgular şunu göstermektedir ki hastada otomun ülserasyonuna dair herhangi bir işaret yoktur. Dolaylı işaretler dikkate alındığında endoskopi uzmanı Kron hastalığında şüphelenmiştir. Fetal kök hücre naklinde beş ay sonra K. adlı hastaya kolonoskopi uygulanmıştır. Hasta klinik olarak rahatlama ve hayat kalitesinde artma olduğunu beyan etmiştir. Hasta günde 1-2 kez dışkılamaktadır ve dışkıda kan görülmemektedir. Hasta uyguladığı diyete devam etmektedir. Hastanın vücut ağırlığı 68 kg çıkmıştır. Hasta geleneksel anti-inflamatuar tedavisine tablet formundaki Salofalc ve 3000 mg/gün miktardaki fitil ile devam edilmiştir.

17.04.08 K. İsimli Hastanın 3 Sayılı Kolonoskopi Raporu  Yükle (51 Mb)


Bulgular: Videokolonoskopta mukus yumuşak ve parlak renklidir. Çeşitli şekil ve büyüklükteki (0.1-0.4 cm) multipl psedopolipler kör bağırsaktan itibaren başlamaktadır ama mukus görünümü değişmemiştir. Transvers kolonun üçte birinden itibaren mukus hiperemik ve yumuşaktır. Poliplerin sayısı ve büyüklükleri artmaktadır. Bazı yerlerde polip grupları 2-4 cm büyüklüğündedir.
Tanı: Psedopoliposis. Kolonda Kron hastalığı olabilir.

Fetal kök hücre naklinden sonraki sekiz ay sonra K. adlı hastaya kolonoskopi uygulanmıştır.
Hasta hastalığında bir hafifleme olduğunu belirtmiş ve dışkılama sıklığı günde iki defaya kadar düşmüştür. Dışkıdan kan saptanmamıştır. Hasta diyetini uygulamaya devam etmektedir.
Hastanın vücut ağırlığı 68 kg civarında stabil hale gelmiştir. Hasta geleneksel anti-inflamatuar tedavisine tablet formundaki Salofalc ve 2500 mg/gün miktardaki fitil ile devam edilmiştir.

17.07.08 K. İsimli Hastanın 4 Sayılı Kolonoskopi Raporu  Yükle (160 Mb)


Bulgular: Videokolonoskop kör bağırsağın başlangıcına kadar sokulmuştur. Kıvrımların şekli parçalarla bağlantılıdır ama üst kısımları kaygandır. Pedinkül ile bağlantılı olan multipl polipoid oluşumu daha çok sol tarafta olmak üzere kolonun bütün kısımlarında görülmektedir.
Bu oluşumlar hiperemiktir ve büyüklükleri 0.2 ile 0.5-0.6 cm yükseklik ve çapa sahiptir. Hafta biyopsi yapılmasını reddetmiştir. Endoskopide Kron hastalığı veya spesifik olmayan ülserli kolit olduğu doğrulanamamıştır.
Tanı: Aile poliposisi veya ülserli kolit olabilir. 
Fetal kök hücre naklinden sonraki yirmi ay sonra K. adlı hasta planlanmış olan kolonoskop muayenesine katılmıştır.
Hasta karın bölgesinde rahatsızlık hissetmektedir, dışkılama sıklığı günde iki kezdir ve dışkıda kan görülmemektedir. Hasta diyetine devam etmektedir. Vücut ağırlığı 68 kg civarında stabil hale gelmiştir. Hastaya göre, o yanlış beslenme sonucunda hastalığın artmasına sebep olmuş, akut solunum hastalığı ve antibiyotik tedavisi de bağırsaktaki bakterileri ortadan kaldırmıştır.
Hasta geleneksel anti-inflamatuar tedavisine tablet formundaki Salofalc ve 1000 mg/gün miktardaki fitil ile devam edilmiştir.

Hastalığın şiddetlenmesi ve bakteri azlığı klinik bulgusu dikkate alındığında K. adlı hastanın fetal kök hücre tedavisinin bir sonraki kürünü görmesi gerektiği hastaya bildirilmiştir.

17.10.08 K. İsimli Hastanın 5 Sayılı Kolonoskopi Raporu  Yükle (120 Mb)


Bulgular: Videokolonoskop kör bağırsağa kadar sokulmuştur. Kıvrımların şekli parçalarla uyumludur ama bunların yüksekliği ve yumuşaklığı 0.2-0.5 cm aralığında multipl polipler düzensiz biçimde kolonun her tarafında tespit edilmiştir. Hasta biyopsi yapılmasını kabul etmemiştir.

Tanı: Kolonun tüm kısımlarında poliposis.

Spesifik olmayan ülserli kolitin geleneksel ve kök hücre süspansiyonlarıyla olan tedavisinin kompleksliği yüzünden sadece stabil bir rahatlama, bağışıklık sistemi yeterliliğinin kazanılması, kolonun mukusa karşı gösterdiği otoimün reaksiyonların ortadan kalkması gibi ilerlemeler sağlanmış olup böylece hastanın hayat kalitesinde iyileşme ve hastanın ameliyat edilmemesi sağlanmıştır.

Ek bilgi talep

Our patents

 

 

 


Our licences