Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Romatizma

Romatizma tedavisinde fetal kök hücre nakliyle belirgin biçimde olumlu sonuçlar elde edilebilmiştir. Fetal kök hücre nakli uygulanabilecek romatizma hastaları aşağıdaki gibidir;

  • Standart tedaviye direnç gösteren romatizma;
  • Glukokortikoit ve sitostatikleri de kapsayan etkisiz anti-inflamatuar ilaç tedavisi;
  • Eklemlerin kapasitesinde görülen azalma;
  • Kas iskelet sisteminde romatizma nedeniyle görülen trofik bozulmalar;
  • İmmünolojik ve hemapoetik parametrelerde görülen büyük sapmalar.

Eklem bozuklukları I-III derecede olan I-III aşamalardaki seropozitif, seronegatif romatizmalı hastaların tedavisinde, mezodermal, ektodermal ve endodermal orijinli fetal kök hücreler kullanılmıştır.

Nakil sonrasındaki ilk birkaç günde bütün hastalarda nakil sonrası iyileşme sendromu görülmüştür. Bu hastalarda görülen belirtiler zayıflığın ortadan kalkması, hareket ve aktivite seviyesinin artması, uykunun düzene girmesi ve iştahta artıştır.

Nakil sonrasındaki ilk üç ay içinde; inflamatuar ilerleme aktivitesinde düşüş, sabah kasılmalarında, eklem hassasiyeti ve ödemde azalma, Ritchie indeksinde düşüş görülür. Hastaların fonksiyonel kapasitesinde ilerleme görülür, ESR azalır veya normal seviyelere döner, C-reaktif protein seviyeleri ve romatoid faktör biraz düşer, CD3+, CD8+ ve NK lenfosit sayıları normal seviyesine gelmiştir.

Vakaların çoğunda (%85) kullandıkları glukokortikoitler ve steroidal olmayan inflamatuar ilaçların dozu azaltılmış veya bu ilaçlar tamamen kesilmiştir. X-Ray verilerine göre hastaların %72’sindeki eklem hasarlarında ilerleme görülmemiştir.

Hastaların %80’inin hayat kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan remisyona ulaşılmıştır. Remisyon altı ay ile üç yıl içinde sona ermiştir. Tecrübeler laboratuvar parametrelerinde iyileşme görülmeden önce klinik remisyonun başladığını göstermektedir. Romatizmanın klinik tedavisinin kötü olması durumunda fetal kök hücrelerin nakli tekrarlanır.

EmCell Kliniği’nde uygulanan romatizma tedavisinin toplam süresi iki gündür.

 

Eklem İltihabında Fetal Kök Hücreler (poster). İngilizce, jpg, 2 Mb

Romatizma Hastalarının Fetal Kök Hücre İle Tedavisi (poster).
İngilizce, pdf, 1.5 Mb

 
Ek bilgi talep

Hasta Hikayeleri

Our patents

 

 

 

 

 


Our licences