Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Multipl Skleroz Tedavisi

Multipl skleroz genç ve orta yaştaki insanları etkileyen yaygın nörolojik bozuklardan biridir. 
Dünya çapında multipl skleroz hastası olan iki milyon kişi vardır. Bu hastalık genellikle 30’lu yaşlarda ortaya çıkmaktadır ve daha çok kadınlarda görülmektedir. Mültipl skleroz sıklıkla ılıman iklimde yaşayan beyaz ırka ait kişilerde görülmektedir. Bu hastalık yaralanma ve rematolojik hastalıklardan sonra en çok zayıf düşüren hastalıklar içinde üçüncü sıradadır.
Multipl skleroz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kök Hücre ile Multipl Sklerozun Tedavisi

EmCell Kliniği multipl skleroz için kök hücre tedavisi sunmaktadır. Fetal kök hücre ile multipl sklerozun tedavi yöntemi tüm vakalarda olumlu etkilerle sonuçlanmıştır. Tedavinin en başarılı sonuçları hafifleyerek nükseden multipl sklerozda elde edilmiştir ama diğer tipteki multipl skleroz hastalarının da durumlarında iyileşme sağlanmıştır.
Multipl skleroz tedavisinin amacı hastalığın ilerlemesine neden olan ana mekanizmayı ortadan kaldırmak için hastanın kendi sinir sistemine karşı bağışıklık sisteminin yaptığı baskının engellenmesidir. Fetal kök hücre nakli hastalığın ilerlemesini durdurur ve nörolojik semptomların azalmasını sağlar. Tedaviden sonra geçen 5 yıllık süre zarfınca giderilen semptomların yeniden ortaya çıkma durumuyla da karşılaşılmamıştır.
 

Fetal Kök Hücre ile Multipl Sklerozun Tedavisinin Etkileri

Multipl sklerozun kök hücre ile tedavisi hastanın psiko-duygusal durumunda hızlı iyileşmeler sağlamakla birlikte nörolojik etkileri uzun vadede gözlenmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunda (%93) nakil sonrasındaki çok kısa süre zarfında iyileşmeler gözlenmeye başlanmıştır. Bu iyileşmeler zayıflığın azalması, canlı görünüm, iştah ve moralde düzelme gibi belirtilerdir. 

Daha da fazlası, hastaların bir kısmında (vakaların %63’ü) geleceğe dönük olan depresyon, fobi ve endişede azalma gibi derin psikomatik değişimler, hastalığın tedavisine dair daha fazla güven duyma, çalışma kapasitesinin daha iyi olması, konsantre olmada iyileşmeler (bu sayede gerek profesyonel gerekse eğitim aktivitelerinde daha üstün başarılı olabilme) şeklinde sonuçlar elde edilmiştir. 

Tedavi sonrasındaki bir yıl içinde birçok multipl skleroz hastasında görme yeteneğinde düzelme, zihinsel kapasite ve duygusal durumda iyileşme ve depresyonun ortadan kalkması gibi sonuçlar elde edilmiştir. 

Motor ve konuşma bozuklukları, sindirim yolundaki bozukluklar ve pelvik organlardaki fonksiyon bozukluklarında da gerileme görülmüştür ama daha fazla zamana ihtiyaç duyulmaktadır ve bu durumdaki hastalarda (yaklaşık %72’si) multipl skleroz tedavisinin tekrarlanması gereklidir.

Fetal kök hücre naklinden sonra 3-6 ay içinde, başlangıç aşamasındaki multipl skleroz hastalarında hastalığın ilerlemesi durmuştur. Sinir sisteminin restorasyonu uzun süreli bir işlemdir ve sabır gerektirir. Kök hücre tedavisinin ilk yılında 1 ile 3 tedavi kürü hastalara uygulanmıştır ve başarılı sonuçların kalıcı hale getirilmesi için 1-2 yıl içinde bir tane daha kür uygulanmalıdır. EmCell Kliniği’nde uygulanan multipl skleroz tedavi kürü toplamda iki gün sürer.

 

Fetal Kök Hücrelerle Multipl Skleroz (Poster).
İngilizce, jpg, 2.9 Mb

 

Multipl Sklerozun Fetal Kök Hücre ile Tedavisinin Sonuçları

Multipl Skleroz Tipleri
Hafifleyip Nükseden Multipl Skleroz Hastalıklarının Tedavisi
İkinci Safhadaki Multipl Skleroz Hastalıklarının Tedavisi
Birinci Safhadaki Multipl Skleroz Hastalıklarının Tedavisi
Kök Hücre Terapisi Uygulanan 18 Multipl Skleroz Hastasında Görülen Nörolojik Semptomlar

Ek bilgi talep

Hasta Hikayeleri

Our patents

 

 

 

 


Our licences