Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

İskemik Kalp Hastalığı

Enfarktüs sonrası iyileşme sürecinde kardiyoskleroz ve hipertansiyonu olan hastalarda fetal kök hücre süspansiyonu naklinin kanın reolojik özelliklerine (akış) etkisi olduğu kadar hastanın genel durumunda da olumlu etkiler oluşturduğu gözlenmiştir. Enfarktüs sonrası klinik veriler ve EmCell Kliniği’nde gözlemlenen, iskemik kalp hastalığı geçirmiş hastalardan elde edilen diğer veriler bu etkilerin oluştuğunu kanıtlamaktadır.

Kök hücreleri içeren fetal kök hücre süspansiyonu naklini izleyen nakil sonrası gelişmeler daha ilk aşamada hastaların tümünde gözlenmiştir. Bu sendromdaki büyük belirtiler; vücudun takat düşüklüğünde azalma, sağlık durumu ve iştahta düzelme, uyku durumunun normalleşmesi ve somatik depresyonda azalma, iyileşen duygu, düşünme, hafıza durumlarını içeren bazı psiko-duygusal olumlu değişikliklerin de meydana gelmesi gibi durumları kapsamaktadır ve tedavi için umut vermektedir. 

Nakil öncesinde hipertansiyon ilaçlarını düzenli olarak kullanan hastaların %80’inin  nakilden sonra yavaş yavaş kan basınçları düşmüştür ama kök hücre naklini takip eden 2-4 hafta sonrasında hastaların %45-50’si nitrat ve hipertansiyon ilaçlarının dozlarını azaltmıştır. 

Ayrıca yavaş yavaş kan basınçları düşen bütün vakaların kolesterol, trigliserit, düşük ve oldukça düşük yoğunluklu lipoprotein seviyeleri normalleşmiştir.  Protrombin indeks ve pıhtılaşma süresinin prolongasyonundaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan kanın reolojik özelliklerindeki iyileşme hemen hemen hastalarımızın tümünde gözlenmiştir.  Kalp kasında oluşan tamamlayıcı damarların alternatif (ek) sistemler oluşturması sonucunda dokuların beslenmesi büyük oranda artmış, iskemi belirtileri azalmış, kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu oluşan göğüs ağrısı (iskemi) sıklığı ve şiddeti azalmış ve kalp kası metabolizması daha iyi işlemeye başlamıştır.

Hastaların genel sağlık durumunda gözlenen iyileşmeye ve çalışma gücündeki artışa bağlı olarak, hastaların fiziksel aktiviteleri yapma yetenekleri artmış ve iş hayatına geri dönebilmişlerdir. Bütün bu şeyler dikkate alındığında fetal kök hücre nakli iskemik kalp hastalığına sahip hastaların tümünün hayat kalitesini arttırmış ve yaşam sürelerini büyük oranda (%35) uzatmıştır.

 

Kronik Kalp Yetersizliği Tedavisinde Fetal Kök Hücrelerin Kullanılması. Poster.

Ek bilgi talep

Hasta Hikayeleri

Our patents

 

 

 

 


Our licences