Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Kanser

Kanser vakalarında fetal kök hücrelerin nakli için bulgular

Habisliğin türüne göre kök hücre ile tedavide patentli yöntemler kullanmaktayız. Bu yöntemlerin tesirleri kanıtlanmış olup, 20 Nisan 1999 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır ve klinik uygulamalar için tavsiye edilmektedir. Onkolojik hastalıkların tüm aşamalarında fetal kök hücre naklinin uygulanması mümkündür:

  • Tedavinin başlangıç aşaması; eğer ameliyat yapılmışsa (tümör alınmışsa) anemi, zayıflık, tükenmişlik, trombosit azlığı, depresyon vb. komplikasyonlara bağlı olarak tedaviye başlanamaz. Tümörün çıkarılmasından önce uygulanan fetal kök hücre nakli hastanın ameliyata hazırlanmasında en iyi yoldur ve ameliyatı en iyi şekilde tolore edebilir. Ayrıca bu durum hastanın yaralarının iyileşmesini hızlandırır, ameliyat etkilerini ve anesteziden kaynaklanan komplikasyonları azaltır ve tamamlayıcı tedaviye kısa sürede başlanabilmesine olanak sağlayarak ameliyat sonrası rehabilitasyon süresini kısaltır. Ameliyat öncesinde fetal kök hücre nakli yöntemi uygulanan hastaların kemoterapi kürlerini daha iyi tonere edebildikleri gözlenmiştir. Metastatik gelişim olma ihtimali anti-tümör bağışıklığının arttırılması sonucunda azaltılmıştır.
  • Kemoterapi ve radyoterapi kürleri sırasında, lökopeni, agranülositoz, trombosit azlığı, anemi, hepatit, enteropati, tükenmişlik, depresyon, alopesi vb. komplikasyonlar gibi kemoterapi sonrası periperal kan değerlerinde fetal kök hücre naklinin 5 ile 7 gün içinde düzelme görülmekte ve hastada görülen komplikasyonlardan korunmasına yardımcı olur. Daha büyük kapsamlı ve etkili kemoterapi uygulandığında kemoterapi programına uyamama riskini minimuma indirerek fetal kök hücre nakli uygun bir fırsat sunar.
  • Kemoterapi ve radyoterapi kürleri sonrasında, fetal kök hücre nakli anti-tümör bağışıklığı (NK hücrelerini de kapsar) ve hamopoesisinin restore edilmesinde iyi bir enstrümandır ki; hastanın duygu durumu ve hayat kalitesinin iyileştirilmesinde olduğu gibi hastanın genel durumu ve  zayıflıkta azalma gibi gelişmeleri tetikler. 

Nakil sonrası etkiler

Gelişme zamanında ve klinik tablolardaki nakil sonrası periyottaki farklılığın iki aşamada tanımlanması kanser tedavisinde bize iyi bir tecrübe kazandırmıştır.

İlk aşama: İlk bir ay civarında sona erer ve fetal kök hücre naklinden sonraki birkaç saat içinde başlayan öncül klinik semptomlarla karakterize edilir. Nakil sonrası öncül iyileşme sendromu şöyle tanımladık ki; bunlar genel durumda ve iştahta iyileşme, vücut sıcaklığında düşüş, zayıflıkta ve terlemede azalma, kendi kendine bakımda düzelme ve performansta artıştır. Bu sendromda çoğunlukla hastalarda çeşitli intoksikasyon meydan gelir ve hastalığın klinik tedavisi uygulanan hastalarda sıklıkla gözlenmiştir.
Ayrıca psiko-fonksiyonel değişimlerde bir sendrom gözlenmiştir ki bunlar somatik depresyonda azalama, duygusal durumda iyileşme, kognitif yetenekler, hafıza ve çabalama unsurlarıdır.

İkinci aşama: Nakilden sonraki iki ay içinde kök hücre etkileri görülür. Nakille ilişkili olarak hastalığın klinik tablosunda azalma görülmüştür ve hamopoesiste stabilizasyon, bağışıklık profilinde iyileşme, inflamatorik etkilerde azalma, Karnovsky indeksinde artış ve hayat kalitesinde iyileşme şeklinde ifade edilir.

Anti-tümör bağışıklığı oluşumunu kök hücre tedavisini tetikler ki bu hastalığın nüksetmesi ve metastaz gelişmesi gibi durumlardan kaçınma amacıyla onkolojik hastalıklardan korunmada yararlanılabilir.

EmCell kliniğinde uygulanan kanser tedavisinin süresi toplamda iki gün sürer.

 

Kanser Hastalarının Kompleks Tedavisinde Fetal Kök Hücre Katkısından Yararlanılması. Ukraynaca, jpg, 2.6 Mb

 

Hasta referansları

 

U.M. İsimli Bilateral C-r Glandulla Hastasının Mektubu; Kombine Tedavi Sonrası Durumu;

Medikal Vaka Raporları

Sol Taraflı Wilms Tümörü, III Derece, II Sınıf
Akut Limfoblastik Lökemi
Göğüs Kanseri
IV Derece Yumurtalık Kanseri, II Klinik Grup
Tablolar

Ek bilgi talep

Hasta Hikayeleri

Our patents