Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Otizm tedavisi

Kökeni, Sebepleri ve Semptomları

Otizm beş adet yaygın gelişim bozukluklarından biridir ki; sosyal iletişimde anormallikler, ağır derecede sınırlı ilgi ve yüksek tekrarlıktaki davranışlar olarak karakterize edilir.  Otizm beyinde bulunan sinir hücrelerinin ve sinapsislerinin bağlanmalarını ve organizasyonunun değişmesiyle beynin bilgi işlemesinin etkilendiği ve tam olarak nasıl meydana geldiği bilinmeyen bir hastalıktır.
Otizm hakkında daha fazla bilgi

Otizmli çocukların tedavisinde temel amaç ilgili bozuklukları ve ailede oluşan stresi azaltmak ve hayat kalitesini ile fonksiyonel bağımsızlığı arttırmaktır. Tek olarak uygulanabilen hiçbir tek tedavi yöntemi en iyisi değildir ve tedavi çocuğun ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Aileler ve eğitim sistemi tedavinin temel dayanaklarıdır.

Otizmde Kök Hücre Tedavisi

EmCell kliniği otizm hastaları için kök hücre tedavisini sunmaktadır. Kök hücre tedavisi otizm için kendine has ve etkili bir tedavi uygulamasıdır ki bu yöntem kök hücrelerin metabolizma, bağışıklık sistemi ile hasar görmüş hücre ve dokuları üzerine etki etme yeteneğine sahip olmasına dayanır. Otizmin tedavisindeki EmCell tecrübesi ve hastalar üzerinde elde edilen başarılı sonuçlar kliniğin mükemmel bir otizm tedavi merkezi olma yolundaki rolünü kanıtlamaktadır.

Otizm tedavisinde kullandığımız fetal kök hücrelerin vücut organ ve sistemlerinin tümüne olumlu etkilerde bulunmakla birlikte bu tedavinin öncelikli hedef organı beyindir. Otizm hastalığında beynin hafıza, konsantrasyon, ilgi, konuşma vb. ile ilgili kısımları hasar görmektedir. Kök hücre tedavisi beyne olan kan ve oksijen akışını arttırır (gelişmiş perfüzyon), hasarlı nöronları yeniler ve yeni damarların oluşumunu sağlar. Belli bir süre sonra fetal kök hücreler çevrelerinde bulunan hücreleri işlevsel hale getirir ve bu hücreler çoğalarak beyaz ve gri maddenin restorasyonuyla sonuçlanır ki böylece nörolojik semptomlarda azalma ve zeka kapasitesinde artış gözlenir. Mesenkimal kök hücrelerin bağışıklık sistemini iyileştirdiği ve enflamasyonu ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır. CD34 uyarılması hipoksik dokularda yeni damarların oluşumuna yardımcı olur ve böylece temporal loblara ve beynin diğer kısımlarına olan kan akışında artış sağlanır.

Resmi olarak test edilmiş ve belgelendirilmiş yöntemle 7-12 haftalık fetüslerden elde edilen mezo ve ektodermal kök hücreleri otizmin tedavisinde kullanmaktayız. Bu hücreler pluripotenttir ve hastaya uygulandıktan sonra vücudun ihtiyacı olduğu tipteki hücrelere (nöron, oligodendrositler, kan hücreleri vb.) dönüşürler.

Kök hücre tedavisi birçok açıdan farklı şeyleri hedef alır:

 • Bağışıklık;
 • Metabolizma;
 • İletişim yetenekleri;
 • Öğrenme, hafıza ve düşünme kapasitesi.

Kaybolan (eksik) nöron bağlantılarının restorasyonu, yeni nöron bağlantılarının oluşumu ile sinaptik iletişimin iyileştirilmesi ve yeni nöron bağlantılarının geliştirilmesi sonucu beyin reaksiyonlarının arttırılmasıyla hastalıkta iyileşme sağlanmaktadır.

Pratik bilgilerimize dayanarak, kök hücre tedavisi gören otistik çocuklardaki iyileşmeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 1. Farklı yiyeceklere karşı daha iyi tolerans ve sindirimde iyileşme. Bazı çocuklar kendiliğinden yeni yiyeceklere başlamakta ve onlardan hoşlanmaktadır.
 2. Çocukta daha iyi iletişim kurma becerisi (öncelikle göz kontağı). Nesnelere dik dik bakan çocuklar bu nesnelere ilgi duyarak bakmaya başlıyor.
 3. Evde ve dışarıda daha uygun davranışlar gösterme.
 4. Gürültü, yabancı kişiler ve parlak renklerden daha az korkmak veya hiç korkmamak.
 5. Konuşma yeteneğinde iyileşme (eğer çocuk hiç konuşmuyorsa sesler çıkarmaya ve hecelemeye başlıyor ve sonrasında kelimeler kullanıyor; konuşan çocuklarda ise kelime dağarcığını arttırıyor).
 6. Yazma becerilerinde iyileşme ve gelişme.
 7. Kendi kendine bakımla ilgili becerilerde iyileşme.
 8. İlgi gösterme ve konsantrasyonda iyileşme.

Yukarıdaki çeşitli iyileşmelerin derecelerinde farklılıklar görülse de vakaların tamamında iyileşmeler görülmüştür.

Kök hücre tedavisinin temal amaçlarından biri beyin gelişimini başlatmaktır ve sonrasında ise
çocuğun kendi vücudu kendi kendini tedavi etmektedir. Çocuklar mutlu olmalıdır ve aileler çocuklarının iletişim, kendi kendine yetebilme, eğitim ve profesyonel beceriler kazanması gibi birçok beceri geliştirerek mutlu bir yetişkinin hayatına sahip olmalarını istemektedir.

Otistik bir kişinin mutlu olabilmesi için aşağıdakilere sahip olması gerekir:

 1. Hayatının iyi bir şekilde planlandığını hissetmek.
 2. İyi bir biçimde adapte olmuş iletişim sistemine sahip olmak.
 3. Kendi kendini idare etme becerilerine sahip olmak.
 4. Öğrenme ve çalışma yeteneğine sahip olmak.
 5. Boş vakitlerini değerlendirme becerisi.
 6. İletişim becerileri ve insanlarla iletişim kurmadan hoşlanmak.

Kök hücre tedavisi otizmin tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Otizm hastalığı ve  farklı derecelerde otistik bozukluklara sahip birçok çocuğa yardımcı olunabilir. Bununla birlikte kök hücre tedavisi bir tatlıdır ve ana yemek olmayıp temel bir tedavi değildir; yani optimum sonuçların elde edilebilmesi için diyet ve eğitim programı gibi entegre tedavilerle birlikte uygulanması tavsiye edilir.
Otizm başlangıç aşamasında teşhis edilir ve erken evrede kök hücre tedavisini de içerecek şekilde uygulanırsa yani aile çocuğa yardımcı olmaya başlarsa, çocuğun daha mutlu olma şansı artar!

Referanslar

ABD (California, Florida, Georgia, Michigan, North Carolina, Texas, Tennessee vb.), Kanada (Calgary, Surrey ve diğer eyaletler), Büyük Britanya (Northampton), İsveç (Onsala), BAE (Dubai), Karadağ (Bar), Sırbistan (Belgrad) ve diğer ülkeler olmak üzere çok çeşitli ülkelerden yaklaşık 300 otistik çocuğun tedavisini kök hücreleri ile gerçekleştirdik.

Bazı ebeveynlerin kendi deneyimleri hakkındaki açıklamalarını ve çocuklarında gördükleri iyileşmeleri aşağıda görebilirsiniz.

A.L. adlı hasta (ABD)
D.P. adlı hasta (Sırbistan)
B.T. adlı hasta (BAE)
E.D. adlı hasta (ABD)
V.S adlı hasta (Sırbistan)

Ek bilgi talep

Hasta Hikayeleri

Our patents