Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

ALS Tedavisi

Amyotrofik lateral skleroz (aynı zamanda ALS, Charkot hastalığı, Charkot sklerozu-, İngilizce konuşulan ülkelerde ise Lou Gehrig hastalığı olarak anılmaktadır), veya motor nöron hastalığı kasların dereceli olarak zayıflaması ve atrofisi ile başlayan ve iki ila beş sene (kimi nadir durumlarda yedi sene) boyunca kötüleşerek nihayetinde %100 ölümcül sonuç doğuran bir rahatsızlıktır. Klinik tablo merkezi ve periferik motor nöronları lezyonu ile uyumludur ve bulbar sendromu ve kol ve bacaklarda ve solunum kaslarında musküler atropi ile sonuçlanır.

Amyotrofik lateral skleroz hastalarda kendini aşağıdaki semptomlarla belli eder:

 • zayıflık;
 • kas spazmları;
 • konuşma ve yutkunma zorluğu;
 • dengede duramama sorunu;
 • spastiklik;
 • artan derin refleksler veya refleksojenik bölgenin genişlemesi;
 • patolojik refleksler;
 • liflenme;
 • atrofi;
 • sarkan ayak;
 • solunum bozuklukları;
 • ani ve şiddetli gülme veya ağlama nöbetleri;
 • depresyon.

ALS'nin kök hücreler kullanılarak tedavisi

ALS'nin kök hücreler kullanılarak tedavisinin endikasyonlarından bazıları teyit edilmiş ALS tanısı, hastalığın ilerlemesi ve mevcut tedavi yöntemlerine cevap vermiyor olmasıdır. 2000 yılından önce, solunum yetmezliği, III derece suni akciğer ventilasyonu, disfaji ve gastrik stoma tedavinin kontrendikasyonları arasında bulunuyordu. Ancak, artık kliniğimiz yukarıda belirtilen komplikasyonlardan ve rahatsızlıklardan muzdarip hastaların tedavisinde deneyim sahibidir ve bu tür durumlarda hasta ömrünü en az beş sene uzatabilmektedir. 

Fetal kök hücre naklini takiben, ALS hastalarının %67'sinde güçsüzlük azalmış, iştah ve keyif yerine gelmeye başlamış, spastisite yoğunluğund azalma görülmüştür. Hastaların %34'ünde fetal kök hücre naklinden itibaren iki ay içerisinde el ve ayaklardaki hareket hacminde artış, kas gücünde artış, reflekslerde normalleşme, lif zonlarında azalma, günlük işleri daha iyi tolore edebilme, disfarji ve disartri yoğunluğunda azalma (yutkunmada, konuşmada, telaffuzda iyileşme) görülmüştür.

Elde edilen pozitif sonuçların devam edebilmesi için hastaların %48'inin tedaviyi yıl içerisinde tekrarlaması gerekmiştir. Vakaların %25'inde hstalar bir buçuk ila iki yılda bir düzenli olarak kök hücre nakline ihtiyaç duymuşlardır. Genel kural olarak, EmCell kliniğinde kök hücre nakli ile ALS tedavisi 2 gün sürmektedir.

Fetal kök hücre nakli hastalığın asıl sebebini iyileştirmez (zira bugüne kadar hastalığın gerçek sebebi tam olarak tespit edilmiş değildir) ama patolojik süreçler üzerinde kayda değer bir etki göstererek hastalığın ilerlemesini önler. Fetal kök hücre nakli tedavisi ALS hastalarının yaşam kalitesini ve çalışma kabiliyetlerini arttırır ve ömürlerini uzatır.

Ek

EmCell Kliniğinde ALS Tedavisi Deneyimi
Amyotrofik Lateral Sklerozda Fetal Kök Hücre Tedavisi (poster sunum)
İngilizce, pdf, 930 kb

Ek bilgi talep

Our patents