Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Hastalık ve Rahatsızlıklar

Fetal kök hücre tedavisi kullanılarak başarıyla tedavi edilebilen hastalık ve rahatsızlıklar şunladır

Diyabet Mellitus(ссылка на Şeker Hastalığı Tedavisi)

Onkologji

Başlangıç aşamasındaki, insülinden bağımsız diyabet türleri
Diyabete bağlı nefroskleroz
İnsüline bağımlı diyabet türleri

Kanser (ссылка на Kanser )
Lökosis (ссылка на Kanser )

Kan Hastalıkları

Sinir Sistemi Hastalıkları

Akut ve Kronik Lökosis (ссылка на Kanser)
Agranülositoz
Anemi: (ссылка на Anemi)

  • Asit yetersizliğinden kaynaklanan anemiler
  • aplastik
  • kronik renal yetersizlik
  • hemolitik (eritropati, Hb sentez bozuklukları)
  • demir eksikliği, B12- ve folik asit yetersizliği anemileri

Lökopeni
Lenfoma
Lenfosarkom
Miyelodepresyon
Trombositopeni

Abstinens sendromu
Alzheimer hastalığı (ссылка на Alzheimer Hastalığı)
Amyotrofik lateral skleroz (ссылка на ALS )
Otizm (ссылка на Otizm )
İdiopatik ensefalopati
Duchenne musküler distrofisi ve diğer myopati türleri (ссылка на MD Tedavisi)
Meningoensefalit sekelleri
Multipl skleroz  ссылка на Çoklu Sikleroz Tedavisi)
Nörotravma
Parkinson hastalığı
Pick hastalığı
Birincil ve ikincil nörodistrofi
Nöroşirurjide operasyon sonrası dönem
Spinal musküler atrofi ссылка на SMA

Durumlar

Cinsel Rahatsızlıklar

Yaşlanma ссылка на Anti-Aging Tedavisi
Estetik sendrom
Kaşeksi
Kronik yorgunluk sendromu
Kadın klimaks
Erkek klimaks
Erken yaşlanma
Stres sendromu

Erektil disfonksion
Ürojenita sistemde akut ve kronik enfeksiyonlar
Cinsel güçte azalma
İktidarsızlık
Erkek ve kadın kısırlığı
Piyospermi

Bağırsak Hastalıkları

Bağ doku rahatsızlıkları

Çeşitli etiyolojilerden kolitler
Crohn hastalığı (terminal ileitis) ссылка на Ulseratif Kolit ve Kron Hastalığı
Belirgin olmayan ülseratif kolitler
 ссылка на Ulseratif Kolit ve Kron Hastalığı

Sistemik Lupus Eritematozus
Römatoid artrit ссылка на Romatizma 
Farklılaşmamış kollajen hastalığı

Karaciğer Rahatsızlıkları ссылка на Karaciğer Hastalıkları

Eklem Rahatsızlıkları

Kronik hepatit
Siroz

Artroz
Oligo-, mono-, ve poliartroz

AIDS/HIV

Kronik enfeksiyonlar, sepsis

Göz hastalıkları

Kardiovasküler hastalıklar

Best hastalığı
Hemoftalmi
Optik sinir atropisi
Retinitis pigmentosa
Çeşitli etiyolojilerden retinopatiler
Stargardt hastalığı

Arteriyel hipertansiyon ссылка на Arterial Hipertansiyon
Kalp yetmezliği
İnme

Ek bilgi talep

Our licences