Türkçe
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 093 055 22 40
Bilgi isteyin

Our licences

EmCell Hakkında

EmCell kliniği 1994 yılında kurulmuş olan bir tıp merkezidir. Yıllar boyunca çeşitli ülkelerden binlerce hastayı tedavi ettik ve 9.400'in üzerinde fetal kök hücre nakli yaptık. Kliniğimizde geliştirilip gerçekleştirilen tedavi yöntemleri hastalarımızın ömürlerini uzatmış, onların çeşitli organ ve dokularını onarmış ve daha önce tedavi edilemez sanılan rahatsızlık ve hastalıkların tedavisinde gayet olumlu sonuçlar vermiştir.
EmCell'in uzmanları (in vivo) fetal kök hücre tedavisi yapmakta, hücre sayısında azalmadan kaynaklanan veya hücre sayısında azalmaya yol açan, genetik ve genetik olmayan çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların endikasyon ve kontrendikasyonları üzerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, yaşlanma, klimaks, kısırlık, fonksiyonel iç organ bozuklukları ve kronik yorgunluk sendromu da dahil çok çeşitli rahatsızlıklar da kliniğimizde tedavi edilebilmektedir.

Kliniğimizde kullanılmakta olan tüm fetal kök hücre tedavisi metotları tümüyle kliniğimize aittir ve Ukrayna, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve kimi diğer ülkelerde alınmış patentler kapsamında korunmaktadır. Ayrıca, pek çok farklı rahatsızlık ve hastalığın fetal kök hücre kullanılarak tedavi edilmesine ilişkin çeşitli ülkelerde yapılmış ve işlemleri devam etmekte olan pek çok patent başvurumuz da bulunmaktadır.

Bir BBC belgeselinde EmCell kliniğinden "Son Umut Kliniği" şeklinde bahsedilmesinin sebebi, dünyanın çeşitli yerlerinden en karmaşık klinik vakaların tarafımızdan tedavi ve takip edilmiş olmasıdır.

EmCell ekibi yıllar boyu gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sayesinde fetal kök hücre araştırmaları ve klinik uygulamaları alanında uluslararası bir itibar edinmiştir. Elde ettiğimiz başarılar için uluslararası tıbbi kongre ve konferanslarda pek çok sertifikalar aldık. Ancak, EmCell klinik olarak, hastalarımızın tedavilerinin başarıya ulaşması ve onlardan duyduğumuz teşekkürler bizim için en büyük ödüldür.
 

Kliniğimizin Tarihçesi

EmCell'in fetal kök hücre izolasyon yöntemlerini keşfetmesi ve fetal kök hücrelerinin pratik kullanımı alanında öncülük etmesi açısından dikkate değer bir geçmişi bulunmaktadır.


1987

Sitostatik kemik iliği depresyonu ve aplastik anemi tedavisi gerçekleştirildi (patent başvurusu yapıldı)

1991

Kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS) ve HIV enfeksiyonu tedavi yöntemleri keşfedildi ve bu konuda klinik deneyler gerçekleştirildi; ABD'de patent başvurusu yapıldı (öncelik 1993 tarihlidir).

1992

Tip I ve Tip II Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde fetal kök hücreleri başarıyla kullanıldı ve bununla ilgili patent başvurusu yapıldı

1993-1994

National Medical University'de (Ulusal Tıp Üniversitesi) Hücre Tedavisi kliniği kuruldu (Kyiv, Ukrayna). Çeşitli rahatsızlık ve hastalıkların tedavisinde kök hücre naklinin kullanımı konusunda klinik deneyler gerçekleştirildi. Ukrayna'daki ilk patentlerimiz alındı. Multipl skeleroz için tedavi yöntemleri geliştirilmesi konusunda çalışmalara başlandı.

1995

Fetal kök hücreleri (in vivo) amyotrofik lateral skleroz tedavisinde kullanıldı. Çeşitli kök hücre süspansiyonları musküler distrofilerin, özellikle de Duchenne Musküler Distrofisinin tedavisinde kullanıldı.

1998-2001 

Yunanistan, ABD, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'daki patenler kabul edilip onaylandı.

2002

Çalışmalarımız, Tıbbi Buluş ve Teknolojiler Derneği'nin (SMIT - Society of Medical Innovations and Technology) Norveç, Oslo'da gerçekleştirdiği yıllık toplantısında Bilim Komisyonu tarafından En Yenilikçi Çalışma Ödülüne layık görüldü. Hollanda'daki ilk patentimiz kabul edilip onaylandı.

2003

Hollanda'daki ikinci patentimiz kabul edilip onaylandı.

2004

Ukrayna ve Rusya Federasyonu'ndaki patentlerimiz kabul edilip onaylandı. Sindirim sistemi rahatsızlıklarının (Crohn hastalığı, ülseratif kolit v.b.) tedavisi için metotlar geliştirildi ve patent alındı. İnsan cenininden elde edilen kök hücrelerle çalışılmasına dair ahlaki normlara ilişkin çalışma Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

2005-2007 

Aktif klinik deneylerin ve bilimsel aktivitelerin kapsamı genişletildi. Çeşitli konferans ve kongrelere katılındı. Hücre Tedavisi Derneği (Cellular Therapy Society), Hücre Nakli Derneği (Cell Transplant Society), Çok Uluslu Kanserde Destek Bakım Derneği (Multinational Association of Supportive Care in Cancer), Asgari İnvazif Tedaviler Derneği (Society for Minimally Invasive Therapy) ve EASD gibi çeşitli uluslararası derneklerin çalışmalarına doğrudan katılımda bulunuldu.

2008

Fetal hücre süspansiyonu uygulamalarının cerrahi uygulamalarda, özellikle de eroziv-ülseratif lezyonların ve kanama komplikasyonlu mide ve duodenal ülser tedavisinde kullanılmasına ilişkin metotlar geliştirildi. Hasta takibi çalışmalarımız Prag, Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 1. Orta Avrupa Cerrahi Kongresi'nde en başarılı takip çalışmaları olarak değerlendirildi.

2011

EmCell Kliniği, Ukrayna hükümetinden Ukrayna'da kök hücrelerle çalışmaya yetki veren tek resmi lisans olan kök hücre bankası aktiviteleri devlet lisansı aldı. Hem klinik laboratuarlarında hazırlanan kök hücre nakillerine ilişkin kalite kontrol ve emniyet gereklilikleri hem de kalifiye personel ve klinik ekipmanları konusundaki gereklilikler son derece katı olduğundan, 2012 yılı itibarı ile bu lisansa başka bir klinikle birlikte sadece EmCell sahiptir.

Kök hücre izolasyonu biyoteknolojisi ve depolama

EmCell kliniğindeki uzmanlar, kök hücrelerin izole edilmesi ve depolanmasında modern yöntemler kullanmaktadırlar. Fetal hücre süspansiyonları hazırlamakta, bunları test etmekte ve klinik ve bilimsel çalışmalarda kullanmaktadırlar. Hücre süspansiyonlarının hazırlanması ve naklinin tek bir tesiste yapılıyor olması, nakledilecek hücrelerin yüksek kalitesini temin etmesi ve en iyi sonuçlara ulaşılmasını sağlaması açısından mükemmel bir kombinasyondur.

Fetal kök hücre süspansiyonları ile yapılan çalışmaların biyoteknolojik aşamalarından bazıları şunlardır:

  1. Yüksek kaliteli fetal kök hücrelerin jinekoloji servislerinden gecikmesiz, emniyetli ve etik ilkelere uygun bir şekilde toplanması.
  2. Fetal kök hücre kültürlerinin hazırlanması ve bunların steril kaplara konulması.
  3. Fetal kök hücre süspansiyonlarının kullanılabilirlik açılarından test edilmesi.
  4. Nakledilecek hücrelerin programlı bir şekilde kriyoprezervasyonu (dondurulmuş halde muhafaza edilmesi).
  5. Kullanım öncesinde çözdürülmüş fetal hücre süspansiyonlarının emniyet ve kullanılabilirlik açılarından test edilmesi.

Fetal hücre süspansiyonlarının kriyoprezervasyon bankalarında uzun süreli depolanması.

Hücre süspansiyon bankası

EmCell kliniği ileri teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmış modern bir hücre süspansiyonu bankasına sahiptir. On binlerce fetal kök hücre süspansiyonu içeren modern Dewar kapları ve büyük kriyoprezervasyon tankları bu modern bankada muhafaza edilmektedir.

Patentler

EmCell olarak, patent geliştirme faaliyetleri her zaman en büyük önceliklerimizden biri olmuştur. AIDS, HIV enfeksiyonu, Tip I ve Tip II diyabet, aplastik anemi, psoriasis (sedef), römatoid artrit, dejeneratif sinir sistemi rahatsızlıkları, bağırsak hastalıkları, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve benzerleri gibi hastalıkların fetal kök hücre kullanılarak tedavi edilmesini izleyen transplantasyon sonrası süreyi dünyada ilk biz tanımladık. 1993 yılında Lahey'deki Uluslararası Patent Uygulamaları İnceleme Kurulu (International Patent Application Examination Board) bu çalışmalarımızı "A" derecesine, yani mutlak anlamda öncü araştırmalar derecesine layık bulmuştur.

Patent başvurularımızda, bu tedavinin hücre sayısındaki azalmadan kaynaklanan veya hücre sayısında azalmaya yol açan pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini belirttik. En çok da ABD ve Hollanda'daki patentlerimizle gurur duymaktayız.

Dünya genelinde fetal kök hücre tabanlı tıbbi preparatları ilk kullanan klinik olduk ve bunu ABD'deki, Hollanda'daki, Rusya'daki ve Ukrayna'daki patentlerimizde de belirttik. Ayakta tedavi ve yatarak tedavi amaçlı kullanılacak fetal kök hücre tabanlı tıbbi preparatların özel eczanelerde satılmasının bu yüzyıl içerisinde mümkün hale geleceğine inanıyoruz.

Tıp uzmanlarının HLA'sız kök hücrelerden oluşan kompozit hücre reçeteleri yazmaya başlaması pratik tıp alanında öncü fikirlerin gelişmesinin önünü açacaktır. Hastalıktan veya ilerleyen yaştan kaynaklanan hücre yetersizlikleri ile mücadele edilmesini sağlayacak olan da bu preparatlardır.

EmCell klinik olarak bu fikrin geliştirilmesi konusunda yapılacak işbirliği taleplerini memnuniyetle karşılarız.

Bilimsel faaliyetler

Çalışmalarımızı bilimin hücre tedavisi olarak adlandırılan yeni bir alanında yürütmekteyiz. Ve bilimin bu dalına kendi tanımımızı getirmiş bulunuyoruz. Hücre tedavisi kök hücreler ve kök hücrelerin klinik amaçlı olarak kullanımını ele alan bilim dalıdır.

Böyle bir bilimsel metodun kullanılabileceği fikri aklımıza 1990'larda geldi. Eğer bir rahatsızlık veya hastalık hücre sayısının azalmasına yol açıyor veya hücre sayısının azalmasından kaynaklanıyorsa, tedavisinde kök hücre kullanılabilirdi.

Neredeyse tüm genetik veya edinilen rahatsızlıklar aktif olarak fonksiyonunu sürdüren hücrelerde tahribata yol açar. Kök hücreler ise yaygınlaşma (çoğalma), farklılaşma (özelleşme) ve morfojenez (doku oluşturma) özelliklerine sahiptir ve doku ve kök hücreler kullanılarak yapılan tedaviler organların fonksiyonlarını sürdürebilmesinde ve hücre sayısının tekrar arttırılmasında etkin bir yöntemdir. Fetal orijinli, yani ceninden elde edilen kök hücreler en yüksek çoğalma potansiyeline sahip olduklarından, yukarıda belirtilen sonuçların elde edilmesinde en etkin hücreler de fetal kök hücrelerdir.

1991 yılından bu yana yüksek lisans öğrencileri ve Prof. A. I. Smikodub'ın bilimsel danışmanlığını yaptığı Ukrayna Ulusal Tıp Üniversitesi'nin Tedavi Kürsüsü tarafından 7 MMS tezi yazılmıştır.

Tıbbi amaçlarımızın kapsamı çok genişti ve Tip I ve Tip II diyabet, AIDS, HIV enfeksiyonu, leukosis, aplastik anemi, birincil ve ikincil trombositopeni, sitastatik kemik iliği depresyonu, kanser hastalıkları, merkezi sinir sisteminin dejeneratif rahatsızlıkları, multipl skeleroz, musküler distrofiler ve örneğin boşalma sorunları, doğurganlık, yaşlanma gibi durumlar, iç organlarda tahribat gibi fonksiyon bozuklukları, kronik yorgunluk sendromu ve fetal kök hücrelerinin cerrahi prosedürlerde kullanılmasına ilişkin klinik deneyleri ve tedavi geliştirme çalışmalarını kapsamaktaydı.

Düzenli olarak uluslararası ve ulusal bilim etkinliklerine katılıyor ve buralarda posterlerimizin, raporlarımızın ve derslerimizin sunumunu yapıyoruz. Bugüne kadar uzmanlarımız pek çok uluslararası ve ulusal kongre ve konferansta yer almıştır.

Hem ulusal hem de uluslararası dergi ve kongrelerde yayınlanmış 300'ü aşkın bilimsel çalışma EmCell'in uzmanları tarafından yazılmıştır.