Ελληνικά
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 068 889 89 89
Request Info

Our licences

Πατέντες

​Below you can find our patents. To view a patent, please click the corresponding link below

Αντι-γήρανση

Patent #118,398, Ukraine
Method of Complex Rejuvenation and Prevention of Aging
Inventors: Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Sych N.S., Klunnyk M.O., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: August 10, 2017
Application date: February 2, 2017

Αυτισμού

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 107271 από τις 10 Δεκεμβρίου 2014
Μέθοδος θεραπείας για τον αυτισμό και τις διαταραχές του φασματος του αυτισμού  με φαρμακευτική προετοιμασία από κύτταρα που συλλέγονται από εμβρυικό υλικό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Σιτς Ν.Σ., Δεμcηθκ Μ.Π., Αρχίπενκο Ι.Β., Ματιυασcηθκ Ι.Γ., Κλόυννικ Μ.Ο., Ιβανκόβα Ο.V., Σοροcηυνσκα  Κ.Ι.
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 21 Μαΐου 2013

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 85144 από τις 11  Νοεμβρίου 2013 
Μέθοδος  για τη θεραπεία του αυτισμού και άλλων διαταραχών του φάσματος του αυτισμού με φάρμακα από το υλικό εμβρυϊκής προέλευσης και από κύτταρα που  απομονώθηκαν από αυτό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Σιτς Ν.Σ., Δεμcηθκ Μ.Π., Αρχίπενκο Ι.Β., Κλόυννικ Μ.Ο., Ιβανκόβα Ο.V., Σοροcηυνσκα  Κ.Ι. 
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 21 Μαΐου 2013

Οι καρδιακές παθήσεις

Patent #110,531, Ukraine
Method of Treatment for Chronic Heart Failure with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Klunnyk M.O., Sych N.S., Matiyaschuk I.G., Ivankova O.V., Skalozub M.V.
Issue date: January 12, 2016
Application date: February 24, 2014

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 91651 από τις 24 Φλεβάρη 2014
Mέθοδος θεραπείας της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας με φαρμακευτική προετοιμασία απο εμβρυικό υλικό και κύτταρα που συλλέγονται από αυτό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Κλθννυκ Μ.Ο., Συcη Ν.Σ., Ματιυασcηθκ Ι.Γ., Ιvανκοvα Ο.V., Σκαλοζθβ Μ.V
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 10 Ιουλίου του 2014

Μυϊκή Δυστροφία

Patent #110,533, Ukraine
Method of Treatment for Duchenne’s Muscular Dystrophy with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sych N.S., Klunnyk M.O., Matiyaschuk I.G., Ivankova O.V., Skalozub M.V.
Issue date: January 12, 2016
Application date: March 7, 2014

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 92835 από τις 10 Σεπτεμβρίου 2014
Μυϊκή δυστροφία Duchenne   μέθοδος θεραπείας με φαρμακευτική  προετοιμασία από  εμβρυικόυλικό και τα κύτταρα που συλλέγονται από  αυτό
Εφευρέτες: Sych Ν.Σ, Klunnyk M.O., Matiyaschuk I.G, Ivancova ,O.V. , Skalozub M.V.
Ημερομηνία εφαρμογής: 7 Μαρτίου 2014

Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 72955 από τις 10 Σεπτεμβρίου 2012
Μέθοδος Θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Ν.Σ. Ωυχ , Μ.Ρ. Δεμχθκ , А.В. Νοβίτσκαϊα, Ι.Β. Αρηιπενκο
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 5 Δεκεμβρίου 2011

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 103675 από τις 11  Νοεμβρίου 2013 
Μέθοδος  για τη θεραπεία πολλαπλής σκλήρυνσης
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Ν.Σ. Ωυχ , Μ.Ρ. Δεμχθκ , А.В. Νοβίτσκαϊα, Ι.Β. Αρηιπενκο
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 5 Δεκεμβρίου 2011

Εγκεφαλική παράλυση

Patent #117,477, Ukraine
Method of Complex Treatment for Infantile Cerebral Palsy with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sych N.S., Matiyaschuk I.G., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: June 26, 2017
Application date: January 27, 2017

Αναπτυξιακή καθυστέρηση

Patent #123,205, Ukraine
Method of Treatment of Psychomotor Retardation with Perinatal Affection of Nervous System with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sych N.S., Ivankova O.V., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I., Skalozub M.V.
Issue date: February 12, 2018
Application date: November 1, 2017

Πάρκινσονς

Patent #112,927, Ukraine
Method of Treatment for Parkinson Disease with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Sinelnyk A.A., Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Ivankova O.V., Matiyaschuk I.G., Skalozub M.V., Sorochynska K.I.
Issue date: November 10, 2016
Application date: April 23, 2015

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 100952 από τις 10 Αυγούστου 2015
Μέθοδος θεραπείας για τη νόσο του Parkinson με το φαρμακευτικό παρασκεύασμα από Εμβρυϊκό υλικό και κύτταρα που συλλέγονται από αυτό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Sinelnyk A.A., Sych N.S., Klunnyk M.O., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sorochynska K.I.
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 23 Απριλίου 2013

Σακχαρώδης διαβήτης

Patent #117,263, Ukraine
Comprehensive Method of Treatment for Type I Diabetes Mellitus with Microalbuminuria with Inclusions of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Matiyaschuk I.G., Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P.,  Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: July 10, 2018
Application date: June 1, 2017

Patent #116,043, Ukraine
Comprehensive Method of Treatment for Type II Diabetes Mellitus with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Matiyaschuk I.G., Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P.,  Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: January 25, 2018
Application date: May 16, 2016

Patent #122,966, Ukraine
Comprehensive Method of Treatment of Diabetic Retinopathy with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Sych N.S., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Klunnyk M.O., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sorochynska K.I., Sinelnyk A.A.
Issue date: January 25, 2018

Patent #113,566, Ukraine
Comprehensive Method of Treatment for Type I Diabetes Mellitus with Microalbuminuria with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Matiyaschuk I.G., Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P.,  Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: February 10, 2017
Application date: June 1, 2016

Patent #112,535, Ukraine
Comprehensive Method of Treatment of Type II Diabetes Mellitus with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Matiyaschuk I.G., Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P.,  Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: December 26, 2016
Application date: May 16, 2016

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ολλανδίας: Αρ. 194693 από τις 3 Δεκεμβρίου 2002
Φάρμακο με βάση τα κύτταρα εμβρύου και μέθοδος θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη με αυτό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Σ. Εφίμοβ, Α.Ι. Σμικοντούμπ, А.В. Νοβίτσκαϊα
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 17 Οκτωβρίου 1994

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 27048 από τις 28 Φεβρουαρίου 2000
Φάρμακο με βάση τα εμβρυϊκά κυτταρικά μείγματα με διορθωτική ανόσια επίδραση και μέθοδος θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη με αυτό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Σ. Εφίμοβ, Α.Ι. Σμικοντούμπ, А.В. Νοβίτσκαϊα
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 18 Οκτωβρίου 1993

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας: Αρ. 2126260 από τις 20 Φεβρουαρίου 1999
Φάρμακο με βάση τα κύτταρα εμβρύου και μέθοδος θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη με αυτό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Σ. Εφίμοβ, Α.Ι. Σμικοντούμπ, А.В. Νοβίτσκαϊα
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 17 Οκτωβρίου 1994

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ελλάδας: Αρ. 1002968 από τις 9 Σεπτεμβρίου 1998
Φάρμακο με βάση τα εμβρυϊκά κυτταρικά μείγματα με διορθωτική ανόσια επίδραση και μέθοδος θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη με αυτό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Σ. Εφίμοβ, Α.Ι. Σμικοντούμπ, А.В. Νοβίτσκαϊα
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 23 Αυγούστου 1995

Πλευρική Αμυοτροφική Σκλήρυνση

Patent #111,264, Ukraine
Amyotrophic Lateral Sclerosis Treatment Method with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Arkhypenko I.V., Sorochynska K.I., Shalita Iu.Iu.
Issue date: April 11, 2016
Application date: August 27, 2014

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 97540 από τις 25 Μαρτίου 2015
Αμυοτροφική πλευρική σκλύρηνση Μέθοδος θεραπείας με φαρμακευτική προετοιμασία απο εμβρυικό υλικό και κύτταρα που συλλέγονται απο αυτό
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Arkhypenko I.V., Sorochynska H.I., Shalita Iu.Iu.
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 8 Αυγούστου, 2014

Αρτηριακή Υπέρταση

Patent #113,235, Ukraine
Method of Comprehensive Treatment for Essential Arterial Hypertension with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Klunnyk M.O., Sych N.S., Ivankova O.V., Matiyaschuk I.G., Sinelnyk A.A., Demchuk M.P., Skalozub M.V., Sorochynska K.I.
Issue date: December 26, 2016
Application date: June 9, 2015

Patent #103,933, Ukraine
Method of Comprehensive Treatment for Essential Arterial Hypertension with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Klunnyk M.O., Sych N.S., Ivankova O.V., Matiyaschuk I.G., Sinelnyk A.A., Demchuk M.P., Skalozub M.V., Sorochynska K.I.
Issue date: January 12, 2016
Application date: June 9, 2015

Στυτική δυσλειτουργία

Patent #114,237, Ukraine
Method of Comprehensive Treatment for Erectile Dysfunction with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Klunnyk M.O., Sych N.S., Sinelnyk A.A., Demchuk M.P., Ivankova O.V., Matiyaschuk I.G., Skalozub M.V., Sorochynska K.I.
Issue date: May 10, 2017
Application date: October 7, 2015

Patent #108,120, Ukraine
Method of Comprehensive Treatment for Erectile Dysfunction with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Klunnyk M.O., Sych N.S., Sinelnyk A.A., Demchuk M.P., Ivankova O.V., Matiyaschuk I.G., Skalozub M.V., Sorochynska K.I.
Issue date: July 11, 2016
Application date: October 7, 2015

Αλτσχάιμερ

Patent #116,054, Ukraine
Comprehensive Method of Treatment for Alzheimer's Disease with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sinelnyk A.A., Matiyaschuk I.G., Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sorochynska K.I.
Issue date: January 25, 2018
Application date: July 7, 2016

Patent #113,099, Ukraine
Method of Comprehensive Treatment for Alzheimer's Disease with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sinelnyk A.A., Matiyaschuk I.G., Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sorochynska K.I.
Issue date: January 10, 2017
Application date: July 7, 2016

Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

Patent #59678, Ukraine
Method of Treatment for Rheumatoid Arthritis
Inventors: Smikodub O.I., Demchuk M.P.
Issue date: September 15, 2003
Application date: November 15, 2002

Ηπατίτιδα

Patent #114,026, Ukraine
Method of Treatment for Chronic Viral Hepatitis B with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: April 10, 2017
Application date: August 26, 2015

Patent #113,236, Ukraine
Method of Treatment for Chronic Viral Hepatitis C with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: December 26, 2016
Application date: June 12, 2015

Patent #105,805, Ukraine
Method of Treatment for Chronic Viral Hepatitis B with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: April 11, 2016
Application date: August 26, 2015

Patent #103,943, Ukraine
Method of Treatment for Chronic Viral Hepatitis C with Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from It
Inventors: Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: January 12, 2016
Application date: June 12, 2015

Ελκώδης κολίτιδα

Patent #122,380, Ukraine
Comprehensive Method of Treatment of Nonspecific Ulcerative Colitis with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Sych N.S., Klunnyk M.O., Ivankova O.V., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: January 10, 2018
Application date: May 22, 2017

Θεραπεία με τα βλαστικά κύτταρα

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας: Αρ. 2226104 από τις 27 Μαρτίου 2004
Μέθοδος της θεραπείας των ανθρώπων με τα εμβρυϊκά κυτταρικά μείγματα 
Συγγραφέας της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 16 Δεκεμβρίου 1998

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 64826 από τις 15 Μαρτίου 2004
Μέθοδος της θεραπείας των ανθρώπων με τα εμβρυϊκά κυτταρικά μείγματα 
Συγγραφέας της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 16 Δεκεμβρίου 1998

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 41302 από τις 17 Σεπτεμβρίου 2001
Μέθοδος επιλογής των βλαστικών κυττάρων της αιμοποίησης από τα εμβρυϊκά αιμοποιητικά όργανα των ανθρώπινων εμβρύων 
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ, А.В. Νοβίτσκαϊα, І.Σ. Μάρκοβ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 4 Απριλίου 1994

AIDS / HIV

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ολλανδίας: Αρ. 194908 από τις 4 Ιουλίου 2003
Φάρμακο με βάση τα μείγματα των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων για τη θεραπεία του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ, Ι.Α. Φέντοροβα, Ι.Σ. Μάρκοβ, E.M. Πηληπτσάκ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 17 Οκτωβρίου 1994

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ: Αρ. 6184033 Β1 τις 6 Φεβρουαρίου 2001
Φάρμακο με βάση τα μείγματα των κυττάρων εμβρύου με τη λειτουργία υποκατάστασης της ανοσίας για τη θεραπεία του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV λοίμωξης)
Συγγραφέας της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 18 Σεπτεμβρίου 1998

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 27005 από τις 28 Φεβρουαρίου 2000
Φάρμακο με βάση τα μείγματα των κυττάρων εμβρύου με τη λειτουργία υποκατάστασης της ανοσίας, καθώς και μέθοδος θεραπείας με αυτό του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV λοίμωξης)
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ, Ι.Σ. Μάρκοβ, E.M. Πηληπτσάκ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 14 Δεκεμβρίου 1993

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας: Αρ. 2137484 από τις 20 Σεπτεμβρίου 1999
Φάρμακο με τη λειτουργία υποκατάστασης της ανοσίας με βάση τα κυτταρικά μείγματα και μέθοδος θεραπείας του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV λοίμωξης) με τη χρήση αυτού του φαρμάκου
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ, Ι.Σ. Μάρκοβ, E.M. Πηληπτσάκ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 17 Οκτωβρίου 1994

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ: Αρ. 5811089 από τις 22 Σεπτεμβρίου 1998
Φάρμακο με βάση τα μείγματα των κυττάρων εμβρύου και μεθόδοι της θεραπείας με αυτό του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV λοίμωξης)
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ, Ι.Σ. Μάρκοβ, E.M. Πηληπτσάκ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 17 Οκτωβρίου 1994

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ελλάδας: Αρ. 1002969 από τις 9 Σεπτεμβρίου 1998
Φάρμακο με βάση τα μείγματα των κυττάρων εμβρύου και μεθόδοι της θεραπείας με αυτό του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV λοίμωξης)
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ, Ι.Σ. Μάρκοβ, E.M. Πηληπτσάκ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 23 Αυγούστου 1995

Καρκίνος

Patent #122,439, Ukraine
Comprehensive Method of Treatment of Cancer of the Head of the Pancreas with Inclusion of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Ivankova O.V., Sych N.S., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyaschuk I.G., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: January 10, 2018
Application date: July 4, 2017

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 63889 από τις 16 Φεβρουαρίου 2004
Εμβρυϊκά κυτταρικά μείγματα για τη θεραπεία των λειτουργικών, φλεγμονωδών ή / και ογκολογικών ασθενειών του παχέος και λεπτού εντέρου
Συγγραφέας της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 17 Δεκεμβρίου 1997

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 41303 από τις 17 Σεπτεμβρίου 2001
Μέθοδος θεραπείας της απλαστικής αναιμίας
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Α.Ι. Σμικοντούμπ, Ν.Ν. Τρετιάκ, А.В. Νοβίτσκαϊα, Ν.Β. Σνιγήρ
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 4 Απριλίου 1994

Ψωρίαση

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ουκρανίας: Αρ. 41304 από τις 17 Σεπτεμβρίου 2001
Μέθοδος θεραπείας της ψωρίασης
Συγγραφείς της εφεύρεσης: Β.Γ. Κολιαντένκο, Α.Ι. Σμικοντούμπ, Ντ.Ια. Γολόβτσενκο, E.M. Πηληπτσάκ, А.В. Νοβίτσκαϊα
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 12 Μαΐου 1994

Male Infertility

Патент № 142251, Method of treatment for autoimmune azoospermia in men with inclusion of medicinal preparation from fetal material and cells harvested from it
Inventors: Sych N.S., Glebov A.S., Ivankova O.V., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyashchuk I.G., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I.
Issue date: May 25, 2020
Application date: November 22, 2019

Allergy

Patent #143,361, Ukraine Comprehensive Method of Treatment for Seasonal Allergy with Inclusions of Medicinal Preparation from Fetal Material and Cells Harvested from it
Inventors: Sych N.S., Ivankova O.V., Klunnyk M.O., Demchuk M.P., Matiyashchuk I.G., Skalozub M.V., Sinelnyk A.A., Sorochynska K.I., Karaiev T.V., Shulak M.M.
Issue date: July 27, 2020
Application date: February 7, 2020