Ελληνικά
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 068 889 89 89
Request Info

Αναιμία

H κυτταρική θεραπεία έχει αποδειχθεί σαφώς στην αντιμετώπιση της πρωτογενούς και δευτερογενούς αναιμίας, συμπεριλαμβανομένων απλαστικής αναιμίας και κληρονομικής αναιμίας. Ενδείξεις για τη χρήση της μεταμόσχευσης των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων στο σύνδρομο αναιμίας είναι η αντοχή του στις κοινώς παραδεδεγμένες μεθόδους θεραπείας.

Τα θετικά αποτελέσματα της μεταμόσχευσης των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων έχουν παρατηρηθεί στη θεραπεία της αναιμίας διαφορετικής αιτιολογίας. Ιδιαίτερα ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις σοβαρής απλαστικής αναιμίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα υψηλά επίπεδα της αιμοσφαιρίνης παρέμειναν για πολλά χρόνια μετά από 1-2 κύκλους της μεταμόσχευσης των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων. Ταυτόχρονα δεν έπρεπε να υποβάλλονται σε τακτική θεραπεία σε αιματολογικά τμήματα νοσοκομείων. Αυτά τα αποτελέσματα δε μπορούν να επιτευχθούν με καμία άλλη μέθοδο που υπάρχει.

Η διάρκεια της θεραπείας της αναιμίας στην κλινική "EmCell" συνήθως είναι 2 ημέρες.

Ιατρικά αποσπάσματα

Επίκτητη απλαστική αναιμία

Request additional information

Our patents

 

 

 


Our licences