Ελληνικά
+38 068 889 89 89
00380689869898 (汉语)
00380930552240 (لغه العربية)
00380930552240 (باللغة العربية)
+38 068 889 89 89
Request Info

Our licences

Για Τα Εμβρυϊκα Βλαστικά Κύτταρα

Τα βλαστικά κύτταρα είναι οι προκάτοχοι εξειδικευμένων κυττάρων (π.χ. κυττάρων του αίματος, του δέρματος, του ήπατος, των βλεννογόνων, κ.λπ.) από τα οποία αποτελούνται ιστοί του σώματος. Αφού τα ειδικευμένα κύτταρα ζουν μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πρέπει συνεχώς να διατηρούμε τον αριθμό τους στο σώμα μας. Γι‘ αυτό και υπάρχουν τα βλαστικά κύτταρα που μπορούν να διαιρούνται ασύμμετρα: κατά την κυτταρική διαίρεση σχηματίζεται ένα κύτταρο, παρόμοιο με το μητρικό, και εξασφαλίζει την αναπαραγωγή του εαυτού του, και ένα νέο κύτταρο που είναι σε θέση να διαφοροποιηθεί (μετατραπεί) σε ένα εξειδικευμένο κύτταρο.

Τα βλαστικά κύτταρα διαφέρουν ως προς τις δυνατότητες της διαφοροποίησης, δηλαδή της ικανότητας να μετατραπούν σε διάφορα είδη εξειδικευμένων κυττάρων. Την υψηλότερη δυνατότητα έχει ένα γονιμοποιημένο ωάριο-ζυγώτης, το οποίο είναι αρχή όλων των κυττάρων του σώματος. Κατά την περαιτέρω ανάπτυξη τα βλαστικά κύτταρα γίνονται πιο εξειδικευμένα και η ικανότητα της διαφοροποίησης τους μειώνεται.

Η κλινική μας χρησιμοποιεί τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα (εν ζωή) 7-12 εβδομάδων ανάπτυξης. Το δυναμικό της διαφοροποίησης αυτών των κυττάρων είναι ακόμη πολύ υψηλό. Αυτά τα κύτταρα κάνουν αρχή σε ένα πλήθος ειδών εξειδικευμένων κυττάρων, που προκύπτουν από συγκεκριμένα φύλλα εμβρύων. Επιπλέον, τα κύτταρα που χρησιμοποιούμε, έχουν την υψηλότερη ικανότητα πολλαπλασιασμού (την ικανότητα να διαιρούνται), σε σύγκριση με άλλα είδη βλαστικών κυττάρων (βλαστικά κύτταρα ενήλικων, αίμα του ομφάλιου λώρου).

Ταυτόχρονα, τα βλαστικά κύτταρα, που χρησιμοποιούμε, έχουν περάσει το πρώτο στάδιο της ειδίκευσης, έχουν χάσει την ικανότητα για την απεριόριστη ανάπτυξη και ακριβώς "γνωρίζουν" σε ποιο τύπο των κυττάρων και των ιστών να διαφοροποιηθούν. Γι‘ αυτό η θεραπεία μας με τα βλαστικά κύτταρα δεν έχει σχέση με τον κίνδυνο όγκων, σε αντίθεση με τη χρήση των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων (in vitro) της πρώιμης ανάπτυξης του εμβρύου (4-5 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση), τα οποία έχουν την ικανότητα μη ελεγχόμενης ανάπτυξης και μπορούν να προκαλούν τερατώματα και άλλες επιπλοκές.

Η χρήση των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων (εν ζωή) επιτρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη τους από τον οργανισμό-δέκτη (προβλήματα ιστοσυμβατότητας), επειδή η έκφραση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας σε αυτά τα κύτταρα δεν υπάρχει ή είναι ελάχιστη. Ταυτόχρονα, τα κύτταρα των ενηλίκων και κύτταρα του αίματος του ομφάλιου λώρου περιέχουν αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και απαιτούν πολύπλοκες διαδικασίες για την επιλογή του δότη και του παραλήπτη, ή τη χρήση μεθόδων διαταραχής της ανοσοποίησης (ή τη χρήση αυτών των κυττάρων σε αυτοθεραπεία).

Μετά την 12η εβδομάδα ανάπτυξης τα βλαστικά κύτταρα έχουν την περαιτέρω εξειδίκευση, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται πιο εξειδικευμένα βλαστικά κύτταρα τα οποία παρατηρούνται όχι μόνο στο έμβρυο, αλλά και στο σώμα νεογέννητου και ενήλικα. Για παράδειγμα, αιματοποιητικά βλαστικά κύτταρα, που βρίσκονται κυρίως στο μυελό των οστών, είναι υπεύθυνα για τη συνεχή δημιουργία νέων κυττάρων του αίματος για την αντικατάσταση των καταστρεμμένων. Κάνουν αρχή σε δύο γραμμές των πιο εξειδικευμένων βλαστικών κυττάρων, τα οποία κατά την επόμενη εξειδίκευση διαφοροποιούνται ώσπου να μη σχηματίσουν ερυθροκύτταρα, μονοκύτταρα, Β-και Τ-λεμφοκύτταρα (κύτταρα του λευκού και ερυθρού αίματος).

Με την ηλικία ο αριθμός των δικών μας βλαστικών κυττάρων μειώνεται. Για παράδειγμα, ένα νεογέννητο έχει ένα βλαστικό κύτταρο από 10 χιλιάδες κυττάρων του μυελού των οστών, ένας έφηβος έχει ένα βλαστικό κύτταρο από 100 χιλιάδες, έως 50 ετών ένας άνθρωπος έχει ένα βλαστικό κύτταρο από 500 χιλ., και κατά 70 χρόνια έχει ένα από το εκατομμύριο. Ως εκ τούτου, η πλήρωση του πουλ και η αύξηση της ενεργητικότητας των δικών βλαστικών κυττάρων ενός ανθρώπου είναι σήμερα ένας από τους βασικούς τρόπους για την παράταση της ζωής, διατήρηση της νεότητας, την αντιμετώπιση των πολλαπλών ασθενειών, η αιτία ή αποτέλεσμα των οποίων είναι η απώλεια της μάζας των κυττάρων.

Μόλις βρεθούν στο οργανισμό ενός ασθενούς, τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα μεταναστεύουν στην εστία προσβολής, δίνουν απογόνους, περνούν ειδίκευση, που ελέγχεται από το νέο οργανισμό-αποδέκτη, αντικαθιστούν κύτταρα τα οποία δε λειτουργούν ή είναι φθαρμένα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αποκατάσταση των διαταραγμένων λειτουργιών του σώματος. Επιπλέον, τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα παράγουν πολλές απαραίτητες στον οργανισμό βιολογικές δραστικές ουσίες (π.χ., αιματοποιητικούς παράγοντες αύξησης, ιντερλευκίνες, παράγοντες αύξησης νεύρων, παράγοντες νέκρωσης όγκων, αγγειογενείς και νευροτρόπους παράγοντες, κ.τ.λ.).